Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Αχλαδιά

28 Φεβρουαρίου, 2019
Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Αχλαδιά

Δείτε παρακάτω τις  Γεωργικές Προειδοποιήσεις που εξέδωσε  το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας & Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης που αφορά την αχλαδιά. Ο νομός μας ανήκει στις ορεινές περιοχές.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Δείτε περισσότερα για:
Αχλαδια
Γεωργικα

Επικαιρότητα

Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού

Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων στις αμπελουργικές περιοχές του Τυρνάβου Λαρίσης διατηρούνται από την αρχή της πτήσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Εμφάνιση πυρηνοτρήτη στις ελιές

Οι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις οι οποίες συνέβαιναν μετά τον ψεκασμό είχαν ως αποτέλεσμα τη μερική έκπλυση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.