Καλλιεργητικές φροντίδες για αντιμετώπιση συγκεκριμένων εντόμων και ασθενειών σε πυρηνόκαρπα, αμυγδαλιά και αχλαδιά

4 Μαρτίου, 2019
Καλλιεργητικές φροντίδες για αντιμετώπιση συγκεκριμένων εντόμων και ασθενειών σε πυρηνόκαρπα, αμυγδαλιά και αχλαδιά

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει προς τους καλλιεργητές πυρηνοκάρπων, αμυγδαλιών και αχλαδιών του Νομού μας ότι το βλαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι κατάλληλο για την προληπτική και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών και ασθενειών ως εξής:

  • Για τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά και βερυκοκιά) συνιστάται ψεκασμός για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών του εξώασκου (στη διόγκωση των ματιών), και του κορύνεου.
  • Για τις αμυγδαλιές συνιστάται ψεκασμός για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών της μονίλιας (στο στάδιο της άνθησης), της φόμοψης ή φουζίκοκκο, του εξώασκου (στη διόγκωση των ματιών), του κορύνεου και της πολιστιγμάτωσης ενώ όσοι παραγωγοί σε απομακρυσμένα αγροκτήματα ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την έξοδο πτήσης του ευρύτομου είναι η κατάλληλη εποχή για την τοποθέτηση των αυτοσχέδιων δοχείων με τα μουμιοποιημένα αμύγδαλα που περιέχουν τις προνύμφες του εντόμου.
  • Για τις αχλαδιές συνιστάται έλεγχος για την ύπαρξη θηλυκών ακμαίων και αυγών της ψύλλας και ψεκασμός εφόσον είχαν διαπιστωθεί αυξημένοι πληθυσμοί την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Τέλος, τη συγκεκριμένη περίοδο οι παραγωγοί εφαρμόζουν τα απαραίτητα κλαδέματα που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν αιτία έναρξης και μετάδοσης σοβαρών ασθενειών του ξύλου. Έτσι προτείνεται :
α) Το κλάδεμα να γίνεται όταν ο καιρός είναι ξηρός. Αυξημένη υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών.
β) Τα εργαλεία κλαδέματος θα πρέπει να απολυμαίνονται.
γ) Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).
δ) Αφαίρεση των αποξηραμένων κλαδίσκων, των μουμιοποιημένων καρπών και των κλάδων που φέρουν έλκη, απομάκρυνση και καταστροφή αυτών. Καθαρισμός και απολύμανση των ελκών στους βραχίονες των δέντρων.
Οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Δείτε περισσότερα για:
Αχλαδια
Αμυγδαλα
Σερρων

Επικαιρότητα

Τα καλλιεργητικά μέτρα για ασθένειες και εχθρούς της Μηλιάς και Αχλαδιάς

Μυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς και της μηλιάς, που μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικές από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και τη συγκομιδή, ιδίως όταν κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν βρ...

Ασθένειες του αμπελιού

Η πτήση του εντόμου ξεκίνησε με μικρό αριθμό συλλήψεων στις όψιμες περιοχές και αυξανόμενο αριθμό συλλήψεων στις πρώιμες μεσοπρώιμες περιοχές.