Εμφάνιση τετράνυχου στην αµυγδαλιά

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία των τετρανύχων στην αµυγδαλιά στους νοµούς Μαγνησίας Λάρισας Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Τρικάλων Είναι πολύ µικρά αραχνίδια κιτρινοκόκκινα ή κόκκινα τα οποία εγκαθίστανται στην επιφάνεια των φύλλων. Οι τετράνυχοι αποµυζούν τους χυµούς από τα φύλλα µε αποτέλεσµα αυτά να παίρνουν χρώµα κίτρινο - αργότερα κιτρινοκαστανό - τελικά ξηραίνονται και πέφτουν. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Συστάσεις: Να γίνει άµεσα ψεκασµός στους αµυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται προσβολή από τους τετρανύχους µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα όπως: paraffin oil, fatty acid potassium salt. κ.α.

ΑΚΟΛΟΥΣ(Aculus fockeui=Aculus cornutus)

Τα προσβεβληµένα φύλλα καρουλιάζουν την άνοιξη .Το θέρος αποκτούν µία αργυρόχροη όψη που µπορεί να καλύψει και όλη την επιφάνεια του φυλλικού ελάσµατος .Τα προσβεβληµένα δένδρα χάνουν τη ζωτικότητά τους και τα προσβεβληµένα φύλλα πέφτουν πρόωρα .

Συστάσεις: Να γίνει άµεσα ψεκασµός στους αµυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται προσβολή από το Ακουλους σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση των τετρανύχων µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα όπως: paraffin oil, fatty acid potassium salt. κ.α.

Δείτε επίσης