Ασθένειες Αμυγδαλιάς

29 Ιουλίου, 2019
Ασθένειες Αμυγδαλιάς

ΦΩΜΟΨΗ Η ΕΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ

Ενεργός παραμένει ο παθογόνος μύκητας της Φώμοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αμυγδαλιές. Έντονες προσβολές παρατηρούνται από το παθογόνο σε Αμυγδαλεώνες της επαρχίας Ελασσόνας, στο Δομένικο και στο Συκούριο του Νομού Λάρισας μετά της βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, καθώς επίσης ενεργός παραμένει και σε Αμυγδαλεώνες των Νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας. και Φθιώτιδας, Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την εξάπλωση της ασθένειας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλμών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζημιά ξεκινάει με τον σχηματισμό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλμό. Σε μεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειμάζει. Διαχειμάζει επίσης στα προσβεβλημένα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος. Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται κατά την περίοδο της πτώσης των φύλλων ή των ανθέων από τις ουλές αυτών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο-ανεξαρτήτου εποχής) είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση των μολύνσεων. Οι θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 5-360 C (άριστη 27-290 C).Τα μολύσματα διασπείρονται με το νερό (βροχή, δρόσος) σε μικρές αποστάσεις, ενώ με τον άνεμο, τα έντομα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε μεγάλες αποστάσεις.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ: Καλλιεργητικά μέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το μέτρο πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής μόλις εμφανισθούν τα συμπτώματα της ασθένειας, για την μείωση και εξάλειψη των εστιών του παθογόνου. Όταν τα προσβεβλημένα κλαδιά μετά την αφαίρεση παραμείνουν στον Αμυγδαλεώνα ή ενσωματωθούν στο έδαφος αυτού αποτελούν εστίες για την πραγματοποίηση νέων μολύνσεων. Να γίνει ψεκασμός με εκλεκτικά και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. σε συνδυασμό με τη αντιμετώπιση της πολυστίγμωσης.boscalid,Iprodione,pyraclostrobin(TRIGRAMM),Fenbuconazolκαι επανάληψη του ψεκασμού μετά από βροχή. Καθοριστικός παράγοντας για τον ακριβή αριθμό και τον χρόνο που θα λάβουν χώρα οι επεμβάσεις είναι η εποχή και η διάρκεια των βροχοπτώσεων.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ (Polystigma ochraceum)

Συνεχίζεται η εμφάνιση της η πολυστίγμωση μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις με έντονες προσβολές σε Αμυγδαλεώνες της επαρχίας Ελασσόνας Δομένικο, καθώς και σε άλλες περιοχές του Ν.Λαρισας Ν. Μαγνησίας ,και Ν.Φθιώτιδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Να γίνει ψεκασμός των δένδρων με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως tribasic copper sulfate κ.α. Σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της φώμοψης

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων

Δείτε περισσότερα για:
Αμυγδαλια

Επικαιρότητα