Εχθροί Μηλίας-Αχλαδιάς

13 Αυγούστου, 2019
Εχθροί Μηλίας-Αχλαδιάς

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : 

  • Στις ορεινές περιοχές οροπέδιο Λασιθίου, Δαμάστα και Λιβάδι Κρουσώνα η 2η πτήση (γενιά) συνεχίζεται.
  • Στη γενιά αυτή το έντομο γεννά κυρίως στους καρπούς

Οδηγίες :  Ενδεικτικοί χρόνοι επανάληψης επέμβασης στις ορεινές περιοχές : Οροπ.Λασιθίου, Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσώνα : 13 - 14 Αυγούστου. Σημείωση: Στις πρώιμες ποικιλίες να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής επιλέγοντας το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά, το εσωτερικό των δέντρων πρέπει να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό.

Δείτε περισσότερα για:
Αχλαδια
Μηλιά

Επικαιρότητα

Ειδικές οδηγίες λίπανσης Ακτινιδίου

Η καλλιέργεια των ακτινιδίων αναπτύσσεται διαρκώς με καινούργιες ποικιλίες και η κατανάλωση τους αυξάνεται διεθνώς λόγω της προσφοράς ώριμου καρπού για κατανάλωση στο λιανικό εμπόριο .

Ασθένειες των πυρηνόκαρπων- μηλοειδών

Οι επεμβάσεις κατά την χειμερινή περίοδο έχουν ως στόχο την μείωση των πληθυσμών των εντόμων και των αρχικών μολυσμάτων των μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών.