Εχθροί Μηλίας-Αχλαδιάς

13 Αυγούστου, 2019
Εχθροί Μηλίας-Αχλαδιάς

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : 

  • Στις ορεινές περιοχές οροπέδιο Λασιθίου, Δαμάστα και Λιβάδι Κρουσώνα η 2η πτήση (γενιά) συνεχίζεται.
  • Στη γενιά αυτή το έντομο γεννά κυρίως στους καρπούς

Οδηγίες :  Ενδεικτικοί χρόνοι επανάληψης επέμβασης στις ορεινές περιοχές : Οροπ.Λασιθίου, Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσώνα : 13 - 14 Αυγούστου. Σημείωση: Στις πρώιμες ποικιλίες να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής επιλέγοντας το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά, το εσωτερικό των δέντρων πρέπει να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό.

Δείτε περισσότερα για:
Αχλαδια
Μηλιά

Επικαιρότητα

Ασθένεια μηλιάς

Το νέο όριο θα παραμένει δε σταθερό, ανεξάρτητα από τις μελλοντικές πιθανές αυξήσεις του κατώτατου μισθού.

Ασθένειες πατάτας

Συνιστώμενα μέτρα για την προστασία των κονδύλων της πατάτας από τον Περονόσπορο και την Φθοριμαία πριν, κατά την συγκομιδή και κατά την αποθήκευση