Εχθροί Μηλίας-Αχλαδιάς

13 Αυγούστου, 2019
Εχθροί Μηλίας-Αχλαδιάς

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : 

  • Στις ορεινές περιοχές οροπέδιο Λασιθίου, Δαμάστα και Λιβάδι Κρουσώνα η 2η πτήση (γενιά) συνεχίζεται.
  • Στη γενιά αυτή το έντομο γεννά κυρίως στους καρπούς

Οδηγίες :  Ενδεικτικοί χρόνοι επανάληψης επέμβασης στις ορεινές περιοχές : Οροπ.Λασιθίου, Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσώνα : 13 - 14 Αυγούστου. Σημείωση: Στις πρώιμες ποικιλίες να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής επιλέγοντας το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά, το εσωτερικό των δέντρων πρέπει να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό.

Δείτε περισσότερα για:
Αχλαδια
Μηλιά

Επικαιρότητα

Μηλοειδή

Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. 

Ασθένειες στις ελιές

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια.

Οδηγίες στους βαμβακοπαραγωγούς

Δεδομένου ότι η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν (και τα οποία θα δώσουν την πρώτη γενεά την επόμενη άνοιξη) είναι σημαντικός παράγοντας ελέγχου του εντόμου.