Εχθροί Μηλιάς-Αχλαδιάς

30 Αυγούστου, 2019
Εχθροί Μηλιάς-Αχλαδιάς

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : (Carpocapsa pomonella)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Στις ορεινές περιοχές οροπέδιο Λασιθίου, Δαμάστα και Λιβάδι Κρουσώνα συνεχίζουν να καταγράφονται πληθυσμοί.

Οδηγίες :  Στις παραπάνω ορεινές περιοχές και στις όψιμες ποικιλίες που θα συγκομιστούν μετά το επόμενο δεκαήμερο συνιστάται προστασία.

Ενδεικτικές ημερομηνίες : Οροπ.Λασιθίου, Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσώνα : 30 - 31 Αυγούστου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα

Δείτε περισσότερα για:
Αχλαδια
Μηλιά

Επικαιρότητα

Μηλοειδή

Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. 

Ασθένειες στις ελιές

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια.