Εχθροί Μηλιάς-Αχλαδιάς

30 Αυγούστου, 2019
Εχθροί Μηλιάς-Αχλαδιάς

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : (Carpocapsa pomonella)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Στις ορεινές περιοχές οροπέδιο Λασιθίου, Δαμάστα και Λιβάδι Κρουσώνα συνεχίζουν να καταγράφονται πληθυσμοί.

Οδηγίες :  Στις παραπάνω ορεινές περιοχές και στις όψιμες ποικιλίες που θα συγκομιστούν μετά το επόμενο δεκαήμερο συνιστάται προστασία.

Ενδεικτικές ημερομηνίες : Οροπ.Λασιθίου, Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσώνα : 30 - 31 Αυγούστου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα

Δείτε περισσότερα για:
Αχλαδια
Μηλιά

Επικαιρότητα

Βιομηχανική Τομάτα

Συνεχίζεται η εμφάνιση του του ωϊδίου στις καλλιέργειες της υπαίθριας βιομηχανικής ντομάτας. στους Νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας , Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Τομάτα Θερμοκηπίου

Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται ανησυχητικά υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου στις όψιμες και πρώιμες καλλιέργειες τομάτας.

Φυτοπροστασία Εσπεριδοειδών

Παρατηρούνται νέες ̟προσβολές σε δέντρα µε ̟λούσια τρυφερή βλάστηση, ̟υκνό φύλλωµα ̟ου βρίσκονται σε ̟εριβάλλον µε µεγάλη σχετική υγρασία.