Εχθροί Μηλιάς-Αχλαδιάς

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : (Carpocapsa pomonella)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Στις ορεινές περιοχές οροπέδιο Λασιθίου, Δαμάστα και Λιβάδι Κρουσώνα συνεχίζουν να καταγράφονται πληθυσμοί.

Οδηγίες :  Στις παραπάνω ορεινές περιοχές και στις όψιμες ποικιλίες που θα συγκομιστούν μετά το επόμενο δεκαήμερο συνιστάται προστασία.

Ενδεικτικές ημερομηνίες : Οροπ.Λασιθίου, Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσώνα : 30 - 31 Αυγούστου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα

Δείτε επίσης