Τι πρέπει να προσέξουμε για την αποφύλλωση Βαμβακιού

25 Σεπτεμβρίου, 2019
Τι πρέπει να προσέξουμε  για την αποφύλλωση Βαμβακιού

Απαραίτητη επέμβαση αποτελεί η χημική Αποφύλλωση του βαμβακιού καθώς επιταχύνει την ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών, διευκολύνει τη συγκομιδή, διασφαλίζει την προστασία του συλλεγόμενου βάμβακος από την ποιοτική υποβάθμιση λόγω χρωματισμού η λερώματος των ινών και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης.

Καθοριστικής σημασίας για την επέμβαση, είναι ο χρόνος εφαρμογής των αποφυλλωτικών στο Βαμβάκι, όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Με την χρήση αποφυλλωτικών και ωριμαντικών σκευασμάτων στο Βαμβάκι επιδιώκουμε την γρήγορη πτώση των φύλλων της καλλιέργειας ώστε να επιταχύνουμε το άνοιγμα των καρυδιών. Η παραπάνω διαδικασία είναι πολλές φορές πολύ σημαντική ειδικά σε περιπτώσεις επανασποράς ή αργοπορίας του δεσίματος των καρυδιών όπως για παράδειγμα μετά  από εντομολογικές προσβολές. Επιταχύνοντας το άνοιγμα των καρυδιών πετυχαίνουμε γρήγορη συγκομιδή της καλλιέργειας αποφεύγοντας την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής.


Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την εφαρμογή αποφυλλωτικών – ωριμαντικών:

Για την αποτελεσματική λειτουργία των αποφυλλωτικών, χρειάζονται θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας μεγαλύτερες των 15 - 18oC για 4 - 5 ημέρες μετά την εφαρμογή και καιρός με ηλιοφάνεια. Περίπου 12 - 15 ημέρες πριν την συγκομιδή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η Αποφύλλωση, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος για την καλύτερη ωρίμανση των καρυδιών αφενός και αφετέρου να μη μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Βαμβάκι, εκτεθειμένο στις καιρικές επιδράσεις.

Και θα πρέπει  κυρίως  να έχουμε έλλειψη βροχοπτώσεων. Όταν ακολουθούν βροχοπτώσεις μετά την εφαρμογή, το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, λόγω του «καραμελώματος» της ίνας μέσα στην κάψα. . Σε κάθε περίπτωση, όταν αναμένεται βροχή, δεν πρέπει να επεμβαίνουμε.

Επίσης θα πρέπει να επιλέξουμε την κατάλληλη χρονική στιγμή που θα κάνουμε την εφαρμογή. Θα πρέπει η καλλιέργεια να βρίσκεται σε στάδιο όπου το 40% των καρυδιών να έχει ανοίξει και το 70% των καρυδιών τουλάχιστον να έχει ωριμάσει. Να μην είναι δηλαδή δυνατό να κοπεί με μαχαίρι το καρύδι ή απλά να μην πατιέται με τα δάκτυλα.

Στην συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε την δοσολογία που θα εφαρμόσουμε. Χαμηλότερες δόσεις χρησιμοποιούμε όταν η εφαρμογή γίνει νωρίς και με καλές θερμοκρασίες, υψηλότερες δόσεις όταν ο καιρός έχει περάσει και οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. Επίσης χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δόσεις όταν η φυτεία είναι εύρωστη με ζωηρή ανάπτυξη και χαμηλότερες σε μια φυτεία η οποία από μόνη της δείχνει να προχωρά προς την ωρίμανση. Στις περιπτώσεις που η εδαφική υγρασία είναι υψηλή ή όταν η Αποφύλλωση πραγματοποιείται αργοπορημένα συνιστάται στους παραγωγούς να προσθέτουν αποξηραντικά των οφθαλμών σκευάσματα μέσα στο διάλυμα του αποφυλλωτικού, για την αποφυγή ανεπιθύμητων αναβλαστήσεων. Επίσης, η εφαρμοζόμενη ποσότητα του αποφυλλωτικού σκευάσματος είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μικρότερη δόση αποφυλλωτικού από τη συνιστώμενη δεν ξηραίνει τα φύλλα, ενώ μεγαλύτερη δόση από τη συνιστώμενη, συνήθως ξηραίνει τα φύλλα αλλά ταυτόχρονα τα αφήνει κολλημένα πάνω στο βαμβακοστέλεχος. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος, καθώς οι ίνες του βαμβακιού αναμιγνύονται με τρίμματα ξηρών φύλλων. 

Κατόπιν θα πρέπει να επιλέξουμε το σκεύασμα που θα χρησιμοποιήσουμε ή τον συνδυασμό των σκευασμάτων ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο αποφυλλωτικά σκευάσματα και ένα ωριμαντικό. Είναι τα ]FMC SPOTLIGHT C COTTON  και pyraflyfen-ethyl (Kabuki 2,5% EC) και το ωριμαντικό ethephon 48 SL (με διάφορα εμπορικά ονόματα). Το καλύτερο αποτέλεσμα έρχεται από τον συνδυασμό αποφυλλωτικού – ωριμαντικού στις δόσεις που αναφέρονται στις ετικέτες των σκευασμάτων. Μόνο στις περιπτώσεις σποροπαραγωγής δεν επιτρέπετε η χρήση ωριμαντικών οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε χρήση μόνο του αποφυλλωτικού.

Τέλος, φέτος παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις όψιμης φυτείας λόγω επανασποράς ή λόγω πρώιμης προσβολής από λύγκο ή/και από πράσινο σκουλήκι. Σε αυτήν την περίπτωση κάνουμε χρήση μόνο ωριμαντικού ακόμη κι αν δεν έχουμε κατάλληλο ποσοστό ανοιγμένων και ώριμων καρυδιών, με χαμηλή δοσολογία ώστε να προκαλέσουμε την έναρξη της ωρίμανσης και επαναλαμβάνουμε εφόσον χρειαστεί αργότερα με μία δεύτερη εφαρμογή.

 

 

 

Δείτε περισσότερα για:
Βαμβάκι
Αποφύλλωση

Επικαιρότητα

Μηλοειδή

Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. 

Ασθένειες στις ελιές

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια.

Οδηγίες στους βαμβακοπαραγωγούς

Δεδομένου ότι η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν (και τα οποία θα δώσουν την πρώτη γενεά την επόμενη άνοιξη) είναι σημαντικός παράγοντας ελέγχου του εντόμου.