Ασθένειες και Εχθροί της Φακής

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Peronospora viciae f.sp. pisi)

Συστήνονται ψεκασμοί για Περονόσπορο, Σκωρίαση και Θρίπα στις ...

Συνεχίζεται η παρουσία του περονόσπορου σε καλλιέργειες µε φακές σε περιοχές των νοµών Λάρισας , Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Συνθήκες ανάπτυξης: Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοση του. Η ασθένεια ευνοείται από οµιχλώδη, υγρό και ψυχρό καιρό. Για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων είναι απαραίτητη η διαβροχή των φύλλων επί 4-6 ώρες, µε θερµοκρασίες να κυµαίνονται από 7,5-20oC ή όταν έχουµε σχετική υγρασία 80-90% επί 12 ώρες και θερµοκρασίες µικρότερες των 150C. O περονόσπορος είναι µία πολύ σοβαρή ασθένεια των ψυχανθών.

O µύκητας διαχειµάζει στα προσβεβληµένα φυτικά υπολείµµατα και στον προσβεβληµένο σπόρο. Η µετάδοση του παθογόνου σε µεγάλες αποστάσεις γίνεται µε το σπόρο. Η διασπορά των σπορίων του µύκητα γίνεται µε τη βροχή και τον άνεµο.

Συµπτώµατα: Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται λευκές βαµβακώδεις εξανθήσεις, ενώ στην άνω επιφάνεια κίτρινες και τελικά καστανές γωνιώδεις κηλίδες. Η ασθένεια εµφανίζεται µε παρόµοια συµπτώµατα και στους λοβούς. Ακόµη προσβάλλονται οι σπόροι, στην επιφάνεια των οποίων σχηµατίζονται καστανές βυθισµένες κηλίδες

Καταπολέµηση:Nα γίνουν ψεκασµοί των φυτών µόνο µετά µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων του παθογόνου στις καλλιέργειες φακής µε εκλεκτικά για τον περονόσπορο και επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως copper oxide, copper oxychloride κ.α.

ΣΚΩΡΙΑΣΗ (Uromyces fabae, U. pisi, U. ciceris-arietini)

Συστήνονται ψεκασμοί για Περονόσπορο, Σκωρίαση και Θρίπα στις ...

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοση του. Έναρξη της σκωρίασης έχει παρατηρηθεί στις πρώιµες καλλιέργειες µε φακές στους Νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας αναµένεται και στους άλλους Νοµούς.

Συµπτώµατα: Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων σχηµατίζονται µικρές φλύκταινες οι οποίες ανοίγουν και εµφανίζονται τα σπόρια του µύκητα που έχουν χρώµα σκουριάς. Η έντονη προσβολή προκαλεί ξήρανση των φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση και µείωση ή καταστροφή της παραγωγής. Παρόµοιες φλύκταινες εµφανίζονται στους µίσχους, στα στελέχη και στους λοβούς. Τα σπόρια του µύκητα µεταφέρονται σε µικρές και µεγάλες αποστάσεις µε την βροχή και τον άνεµο.

Συνθήκες ανάπτυξης: Για τη βλάστηση των σπορίων του µύκητα και την µόλυνση των φυτών είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στα φύλλα (από βροχή, δρόσο, πότισµα). Άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης του παθογόνου είναι 17-23oC και διαβροχή φύλλων 6-8 ώρες.

Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων στις καλλιέργειες των ψυχανθών και επανάληψη αυτών µετά από βροχή και µέχρι την άνθηση, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως azoxystrobin.

ΘΡΙΠΑΣ

Συστήνονται ψεκασμοί για Περονόσπορο, Σκωρίαση και Θρίπα στις ...

Διαπιστώσεις: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν µεγάλοι πληθυσµοί θρίπα στις καλλιέργειες µε φακές.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε εκλεκτικά για το θρίπα και επιτρεπόµενα για τις καλλιέργειες φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως deltamethrin κ.α. στους αγρούς όπου υπάρχει πρόβληµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις