Ασθένειες και Εχθροί της Δαμασκηνιάς

4 Μαΐου, 2020
Ασθένειες και Εχθροί της Δαμασκηνιάς

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ (Cydia funebrana Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)

• Η 1η πτήση του εντόμου εμφάνισε μέγιστο το χρονικό διάστημα 19-21 Απριλίου.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

• Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 3-7 Μαΐου.

• Οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 8-12 Μαΐου.

• Συνιστάται επέμβαση μόνο όπου για διάφορους λόγους έχουμε μειωμένη καρπόδεση.

• Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  •    5-7 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  •   10-12 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

  • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών: Chlorantraniliprole (2, BBCH 73-87*), Fenoxycarb (2, ΒΒCH 71-85*).
  •  Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών: Acetamiprid (2), Bacillus thuringiensis (6), Beta-cyfluthrin (2), Cydia pomonella granulosis virus (cpgv) (10, BBCH 71-89*), Deltamethrin (1), Emamectin benzoate (3), Spinetoram (1).

* Η κλίμακα ή κώδικας BBCH αποτελεί ένα σύστημα κωδικοποίησης του σταδίου ανάπτυξης φυτών με βάση φαινολογικά κριτήρια. Μπορείτε να αναζητήσετε την κλίμακα BBCH της Δαμασκηνιάς στο διαδίκτυο.

• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ/ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ) και έντομο (εχθρό) (Cydia funebrana ή Laspeyresia funebrana, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ): http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

• Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

 

Δείτε περισσότερα για:
Δαμασκηνα

Επικαιρότητα