Ασθένειες και Εχθροί της Φιστικιάς

12 Μαΐου, 2020
Ασθένειες και Εχθροί της Φιστικιάς

ΕΥΡΥΤΟΜΟ (Eurytomaplotnikovi)

Ξεκίνησε η έξοδος του εντόμουστην περιοχή του Μώλου του νομού Φθιώτιδας. Συνιστάται άμεση έναρξη ψεκασμών (εντός 1-3 ημερών) και επανάληψη αυτών κάθε 7-10 ημέρες, μέχρι να ξυλοποιηθεί το περικάρπιο.,

Εγκεκριμένεςδραστικέςουσίες: aluminiumsilicate (kaolin), deltamethrin, phosmet

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα,ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.
  • Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσηςφυτοπροστατευτικών προϊόντων

Δείτε περισσότερα για:
Φιστικια

Επικαιρότητα