Αγροτικές Καλλιέργειες

2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Οι παραγωγοί πρέπει πριν από κάθε ψεκασμό, να διαβάζουν προσεκτικά και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες

Ασθένειες της Ελιάς

Έχουν παρατηρηθεί προσβολές από ρυγχίτη τοπικά σε όλες τις περιοχές της καλλιέργειας.

Ασθένειες στο αμπέλι

Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές το 1ο 10-ήμερο του Ιούλη.

Καρποκάψα Καστανιάς

Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου.

Καρπόκαψα μηλιάς

Οι συλλήψεις του εντόμου στο δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 6 – 8 Ιουλίου.

Καρπόκαψα στην καρυδιά

Έχει ξεκινήσει η πτήση της 2ης γενεάς του εντόμου.

Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού

Το δελτίο αφορά τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου-Λασιθίου και κυρίως αμπέλια της ενδιάμεσης ζώνης (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και της κάτω Μεσσαράς.

Αγγούρια Υπαίθρια

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτήν την εποχή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου.

Τομάτα Θερμοκηπίου

Στις περιοχές όπου καλλιεργείται η τομάτα θερμοκηπίου διαπιστώθηκε έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες τομάτας και αναμένεται στις όψιμες.