Αγροτικές Καλλιέργειες

Κυκλοκόνιο ελιάς

Αναφέρεται κυρίως κυκλοκόνιο

Ασθένειες και Εχθροί της Αχλαδιάς και Μηλιάς

Αναφέρεται στο Φουζικλάδιο,Μονίλια,Σεπτορίωση,Βακτηριακό κάψιμο.

Ασθένειες και Εχθροί των Πυρηνόκαρπων

Αναφέρεται κυρίως στην μονίλια, εξώασκοι, σκωρίωση και κυλινδροσπορίαση.

Πώς ο κορωνοϊός επηρεάζει τη συγκομιδή στο Νέο Κόσμο

"Ζούμε σε πολύ δύσκολες στιγμές εν γένει, αλλά όλοι ελπίζουμε ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε την εξαφάνιση αυτού του ιού με ένα ποτήρι κρασί σοδειάς 2020".

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης ζιζανιοκτόνων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλι

Η χρήση των ζιζανιοκτόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλες τις καλλιέργειες και κυρίως την περίοδο που διανύουμε για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αμπέλια και σε άλλες εκτάσεις.

Οδηγίες για τη συγκομιδή της ανοιξιάτικης πατάτας

Σε ενημέρωση των πατατοπαραγωγών προχώρησε το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

Ασθένειες και Εχθροί της Αχλαδιάς

Αναφέρεται κυρίως στην ψύλλα και το βακτηριακό κάψιμο.

Ασθένειες και Εχθροί της Κερασιάς και της Ροδακινιάς

Αναφέρονται κυρίως στη μονίλια, ανθράκωση, σκολύτης, εξώασκος.

Ασθένειες και Εχθροί της Αμυγδαλιάς

Αναφέρεται στο ευρύτομο της αμυγδαλιάς, ρυγχίτης, κοκκοειδή και φωψόμη.

Ασθένειες και Εχθροί της Μηλιάς

Αναφέρεται στον κόκκινο τετράνυχο, φουζικλάδιο, ωιδίο,

Ασθένειες και Εχθροί της Φακής

Αναφέρεται κυρίως στον περενόσπορο, σκωρίαση και θρίπας.