Αγροτικές Καλλιέργειες

Ασθένειες στην υπαίθρια επιτραπέζια ντομάτα

Την είσοδό έκανε ο περονόσπορος στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας ντοµάτας µετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Καρπόκαψα μηλιάς

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 7 - 10 Ιουνίου.

SOS από αγρότες και επιστήμονες για την Tuta Absoluta

SOS από αγρότες και επιστήμονες για την Tuta Absoluta

Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμισης του DRYOCOSMUS 2019

Εξαπόλυση του  παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis σε καστανεώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Καρπόκαψα στα μηλοειδή

Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές η 2 η πτήση του εντόμου την 10η Ιουνίου.

Πυρηνοτρήτης ελιάς

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εκτιμάται ότι ξεκίνησε το χρονικό διάστημα 6 - 8 Ιουνίου.

Εχθροί και ασθένειες μηλιάς - αχλαδιάς- καρυδιάς

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ - ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ

Ασθένειες στην καρυδιά

Η πτήση της 1ης γενεάς του εντόμου βρίσκετε σε εξέλιξη, με τις συλλήψεις να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου των φερομονικών παγίδων.

Ασθένειες σε αχλαδιά και μηλιά

Ο παρατεταµένα άστατος καιρός µε έντονες βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής των µηλοειδών.

Φιστικιά

Τα πρώτα συμπτώματα, όπως ξηράνσεις φύλλων  και κηλιδώσεις καρπών , έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.