Αγροτικές Καλλιέργειες

Οδηγίες για το γλοιοσπόριο και το κυκλοκόνιο

Οι παραγωγοί οφείλουν να προστατεύσουν τα λιοστάσια τους, πριν να είναι αργά.

Προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας, απευθύνεται στους βαμβακο-παραγωγούς με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των βαμβακοφυτειών τους.

Επεμβάσεις στα εσπεριδοειδή

Η αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών με καλλιεργητικά μέτρα ή χημικές επεμβάσεις .

Φυτοπροστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες

Αφορά στο χρονικό διάστημα ανάπτυξης από την έναρξη της ανθοφορίας των βαμβακοφύτων μέχρι την καρπόδεση του 20% των ανθέων.

Έγκαιρη καταπολέμηση του ωιδίου στα πεπόνια

Πρέπει να προχωρήσουν οι παραγωγοί του Έβρου, εφόσον διαπιστώσουν πρώτες ζημιές στα φυτά.

Γεωργικές προειδοποιήσεις για τους παραγωγούς μήλων

Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν τα αγροτεμάχιά τους.

2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την βαμβακοκαλλιέργεια

Στόχος του Δελτίου είναι η έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών για την εξέλιξη της βαμβακοκαλλιέργειας  και την αποτελεσματική φυτοπροστασία των βαμβακοφυτειών τους.

Αντιμετώπιση της 2ης γενιάς του πράσινου σκουληκιού

Φθάνουμε στη δεύτερη γενιά του πράσινου σκουληκιού, που θα εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Αυγούστου, περίπου.

«Πυρικουλάρια του ρυζιού»

Ο μύκητας διαδίδεται κυρίως με τον αέρα και το νερό άρδευσης και δευτερευόντως με το σπόρο και τα υπολείμματα της καλλιέργειας.

Οδηγίες για την ασφαλή φυτοπροστασία της ντομάτας

Τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, που ανιχνεύτηκαν, αφορούν είτε μη εγκεκριμένα για την καλλιέργεια της τομάτας προϊόντα.

Αντιμετώπιση των σημαντικότερων εχθρών και ασθενειών των πυρηνοκάρπων

Τέλος, οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.