Αγροτικές Καλλιέργειες

Καρπόκαψα στα μηλοειδή

Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές η 2 η πτήση του εντόμου την 10η Ιουνίου.

Πυρηνοτρήτης ελιάς

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εκτιμάται ότι ξεκίνησε το χρονικό διάστημα 6 - 8 Ιουνίου.

Εχθροί και ασθένειες μηλιάς - αχλαδιάς- καρυδιάς

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ - ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ

Ασθένειες στην καρυδιά

Η πτήση της 1ης γενεάς του εντόμου βρίσκετε σε εξέλιξη, με τις συλλήψεις να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου των φερομονικών παγίδων.

Ασθένειες σε αχλαδιά και μηλιά

Ο παρατεταµένα άστατος καιρός µε έντονες βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής των µηλοειδών.

Φιστικιά

Τα πρώτα συμπτώματα, όπως ξηράνσεις φύλλων  και κηλιδώσεις καρπών , έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.

Συστάσεις στους αμπελοκαλλιεργητές της χαλαζόπληκτης περιοχής

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης.

Εχθροί και Ασθένειες του Αμπελιού

Εχθροί και Ασθένειες του Αμπελιού

Ευδεμίδα αμπελιού

Η 2η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη

Εμφάνιση περονόσπορου στα αμπέλια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές για την εμφάνιση περονόσπορου στα αμπέλια.