Αγροτικές Καλλιέργειες

Καλλιέργεια της καρυδιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας την εποχή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ασθένειες σε μηλιές- αχλαδιές

Οι επεµβάσεις κατά την περίοδο του λήθαργου αποσκοπούν στη µείωση των αρχικών πληθυσµών των εχθρών (έντοµα, ακάρεα).

Χειµερινές επεµβάσεις στα πυρηνόκαρπα

Οι χειµερινές επεµβάσεις (καλλιεργητικά µέτρα και ψεκασµοί) που προτείνονται την εποχή αυτή, κατά την οποία οι καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων.

Ασθένειες του ξύλου από το αμπέλι

Στην Κρήτη, οι ασθένειες του ξύλου εμφανίζονται σε πολλά αμπέλια.

Οδηγίες κλαδέματος αμπελιού

Για να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις από ασθένειες ξύλου η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό.

'Αδεια παρέκκλισης στο μυκητοκτόνο Lumisena για επένδυση σπόρων ηλίανθου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορήγησε, με σχετική απόφαση, κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) LUMISENA 200 FS

Μηλοειδή

Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. 

Ασθένειες στις ελιές

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια.

Οδηγίες στους βαμβακοπαραγωγούς

Δεδομένου ότι η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν (και τα οποία θα δώσουν την πρώτη γενεά την επόμενη άνοιξη) είναι σημαντικός παράγοντας ελέγχου του εντόμου.

Η Ελλάδα είναι η μόνη ελαιοπαραγωγική χώρα που ξεκινά τη συλλογή  αργά

Διαφύλαξη της ποιότητας του ελαιολάδου από όλους μας ως κρίκοι της αλυσίδας καλλιεργητές – ελαιοτριβείς- διακινητές – τυποποιητές ελαιολάδου