Αγροτικές Καλλιέργειες

Ασθένειες στην πατάτα

Η συγκομιδή τελείωσε στις πρώιμες φυτέψεις της Μεσσηνίας.

Συμβουλές για την καρυδιά

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση των δύο ασθενειών.

Καρπόκαψα στα μηλοειδή για τις ορεινές περιοχές

Ξεκίνησε στις ορεινές περιοχές η 1η πτήση του εντόμου την 20η Μαΐου.

Εχθροί και ασθένειες μηλιάς -αχλαδιάς-καρυδιάς

(Καρπόκαψα – Σέζια - Ωίδιο - Φουζικλάδιο ) .

Ασθένειες του αμπελιού

Σε όλες τις περιοχές επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για πρωτογενείς και δευτερογενείς μολύνσεις Περονοσπόρου.

Ασθένειες στην αμυγδαλιά

Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε η εµφάνιση των τετρανύχων στην αµυγδαλιά .

Φυτοπροστασία στην ελιά

Κρόκιασµα» των ανθοταξιών(στάδιο Ε), έναρξη άνθισης(στάδιο F). 

Ασθένειες στα εσπεριδοειδή

Για να είναι αποτελεσματικοί, οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα, θα πρέπει το πλείστο του πληθυσμού να βρίσκετε στην αρχή του πρώτου προνυμφικού σταδίου .

EFSA: μέτρα ελέγχου για την Xylella fastidiosa

Οι προσομοιώσεις απέδειξαν επίσης τη σημασία του ελέγχου των εντόμων που είναι γνωστό ότι μεταδίδουν τον παθογόνο παράγοντα στην Ευρώπη - όπως το Spittlebug Philaenus spumarius.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας

Η τακτική παρακολούθηση της καλλιεργητικής εξέλιξης του βαμβακιού και της βιολογικής και πληθυσμιακής εξέλιξης των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού.