Αγροτικές Καλλιέργειες

Φυτοπροστασία στην ελιά

Κρόκιασµα» των ανθοταξιών(στάδιο Ε), έναρξη άνθισης(στάδιο F). 

Ασθένειες στα εσπεριδοειδή

Για να είναι αποτελεσματικοί, οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα, θα πρέπει το πλείστο του πληθυσμού να βρίσκετε στην αρχή του πρώτου προνυμφικού σταδίου .

EFSA: μέτρα ελέγχου για την Xylella fastidiosa

Οι προσομοιώσεις απέδειξαν επίσης τη σημασία του ελέγχου των εντόμων που είναι γνωστό ότι μεταδίδουν τον παθογόνο παράγοντα στην Ευρώπη - όπως το Spittlebug Philaenus spumarius.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας

Η τακτική παρακολούθηση της καλλιεργητικής εξέλιξης του βαμβακιού και της βιολογικής και πληθυσμιακής εξέλιξης των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού.

Ασθένειες στη φιστικιά

Ξεκίνησε η έξοδος του εντόμου στην περιοχή του Μώλου του νομού Φθιώτιδας.

Εχθροί της ελιάς

Η πτήση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πυρηνοτρήτης ελιάς

Τα έντομα του Απριλίου εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας.

Ασθένειες αμπελιού

Περονόσπορος : Αύξηση των θέσεων εμφάνισης και των μολυσμάτων στην πρώιμη ζώνη. Εμφάνιση κηλίδων και στην μεσοπρώιμη ζώνη.

Ασθένειες στα πεπόνια θερμοκηπίου

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους µύκητες:Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearu και Leveillula Taurica.

Ασθένειες στα μηλοειδή

Το δελτίο αφορά πεδινές περιοχές