Μείωση του κόστους καλλιέργειας

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, το Αγροτικό Τμήμα ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, παρουσία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Νίκου Παπαδόπουλου, συνήλθε σε συνεδρίαση, ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Οκτώβρη στην Θεσσαλία.

Κατά την συνεδρίαση, τονίστηκε η ανάγκη να παρθούν πρωτοβουλίες για μείωση του κόστους καλλιέργειας είτε αυτό αφορά την ενέργεια (Νet-Μetering), είτε την άρδευση. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η ανάγκη αποσύνδεσης από μεγάλα φαραωνικού τύπου έργα, τα οποία όχι μόνο είναι αρκετά κοστοβόρα αλλά τίθενται και ερωτηματικά ως προς την δυνατότητα ολοκλήρωσής τους, ενώ αναφέρθηκαν ως λύσεις η αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων έργων, καθώς και η δημιουργία μικρών φραγμάτων και κλειστών κυκλωμάτων άρδευσης με γνώμονα την ορθή διαχείριση του νερού και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Παράλληλα, το Αγροτικό Τμήμα στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση του συνεργατισμού, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το επερχόμενο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στην Βουλή, το οποίο αφορά στο υπαίθριο εμπόριο, μαζί με το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, καθώς  θα παρέχεται στον παραγωγό η δυνατότητα να δραστηριοποιείται είτε σε οργανωμένη αγορά υπαίθριου εμπορίου, είτε ατομικά, είτε μέσω της συμμετοχής του σε συνεργατικά σχήματα, ενώ τονίστηκε η ανάγκη ενσωμάτωσης και αγροτικού επιμελητηρίου στα ήδη υπάρχοντα επιμελητήρια. 

Επιπρόσθετα, το Αγροτικό Τμήμα αναφέρθηκε στην ανάγκη επίσπευσης των μέτρων του ΠΑΑ (2014-2020) που αφορούν στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα (σχέδια βελτίωσης, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, νιτρορύπανση κ.ά) και στο γεγονός ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο ποιοτικό ανταγωνιστικό προϊόν, στην αγροτική παραγωγή και στην μεταποίηση ποιοτικών προϊόντων της ελληνικής φύσης.

Τέλος, το Αγροτικό Τμήμα ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, υπογράμμισε ότι ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου τα ζητήματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά στο συνέδριο,προκειμένου να γίνει άμεση καταγραφή των αναγκών της κάθε περιοχής δίνοντας βάση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

 

Δείτε επίσης