Συνεδρίαση Αγροτικού Τμήματος ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

14 Νοεμβρίου, 2017
Συνεδρίαση Αγροτικού Τμήματος ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

Το Αγροτικό Τμήμα Συριζα Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση με κύριο θέμα την αποτίμηση του 4ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στην Θεσσαλία, του κυβερνητικού έργου, της δράσης του τμήματος αλλά και τον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα.

Κατά την συνεδρίαση, αποτιμήθηκε ως ικανοποιητικό το αποτέλεσμα του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στην Θεσσαλία με μεγάλη ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας επιτυγχάνοντας έναν αποκεντρωμένο διάλογο με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Όσον αφορά στο κυβερνητικό έργο συζητήθηκε ότι ο κόσμος κρίνει θετικά την σωστή διαχείριση των επιδοτήσεων της ΚΑΠ του πυλώνα 1, με νοικοκύρεμα, έγκαιρη πληρωμή παλαιών οφειλών και αποφυγή προστίμων από ΕΕ, τα μέτρα για εξυγίανση της αγοράς  και προστασία των παραγωγών με νομοθετική ρύθμιση του χρόνου πληρωμής έως 60 ημέρες, την παρακολούθηση της ιχνηλασιμότητας στα γαλακτοκομικά προϊόντα για αποφυγή ελληνοποιήσεων εισαγόμενου γάλακτος αλλά και τη νομοθέτηση των Ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών, για Φορείς διαχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, Αγροδιατροφικές συμπράξεις Περιφερειών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις  ανά  προϊόν, του Νόμου 4384/2016.

Στην συνέχεια, το Αγροτικό Τμήμα υπογράμμισε αφενός την ανάγκη ενεργοποίησης των προγραμμάτων του πυλώνα 2 της Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-20 (σχέδια βελτίωσης, ενισχύσεις μεταποίησης και οικοτεχνίας, βιολογική γεωργία και δράσεις  ποιοτικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ενίσχυσης ΠΟΠ/ΠΓΕ προιόντων, Leader κλπ) και αφετέρου της σύνδεσης τους με το αγροτικό κόσμο και τους παραγωγούς τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση από την κυβέρνηση.

Τέλος, τα μέλη και οι φίλοι του Αγροτικού Τμήματος Συριζα Λάρισας εκτίμησαν από κοινού ότι είναι αναγκαίο να παρθούν πρωτοβουλίες ώστε να ξεκινήσει η επαφή με την τοπική κοινωνία, συγκροτώντας το επόμενο χρονικό διάστημα κλιμάκια με στόχο τον διάλογο με τον κόσμο της υπαίθρου.

Δείτε περισσότερα για:
Συριζα
Αγροτικο

Επικαιρότητα