Εισαγωγές βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες

16 Ιουλίου, 2019
Εισαγωγές βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα υπογράψουν σύντομα συμφωνία για την αναθεώρηση της λειτουργίας μιας υφιστάμενης εμπορικής ρύθμισης με την οποία διασφαλίζεται αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας στην ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα επιλυθεί μια μακροχρόνια διαμάχη ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για αυτό το θέμα.

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή στις ΗΠΑ μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο Κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο επονομαζόμενο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βόειου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ σε ορισμένα προϊόντα της ΕΕ, το οποίο συνήφθη το 2019 και αναθεωρήθηκε το 2014.

Η συμφωνία θα υπογραφεί στις Βρυξέλλες το συντομότερο δυνατό.

Το 2009, το μνημόνιο συμφωνίας είχε αποτελέσει μια προσωρινή λύση για μια μακροχρόνια διαφορά ενώπιον του ΠΟΕ σχετικά με τις εισαγωγές βοείου κρέατος από τις ΗΠΑ από ζώα στα οποία είχαν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες. Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ διέθεσε ποσόστωση 45.000 τόνων βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες στους επιλέξιμους προμηθευτές. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η ποσόστωση έπρεπε να είναι διαθέσιμη και σε προμηθευτές εκτός ΗΠΑ.

Χάρη στη νέα συμφωνία, η ισχύουσα ποσόστωση θα παραμείνει αμετάβλητη, αλλά 35.000 από το σύνολο των 45.000 τόνων της δασμολογικής ποσόστωσης θα δεσμευθούνγια τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα διατεθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια περιόδου 7 ετών. Η δασμολογική ποσόστωση θα εξακολουθήσει να καλύπτει μόνο τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και υγείας της ΕΕ. Το βήμα αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την επίλυση μιας μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα μέτρα που επέβαλε η ΕΕ το 1989 στις εξαγωγές από τις ΗΠΑ κρέατος που περιείχε τεχνητές αυξητικές ορμόνες βοείου κρέατος. Επισημαίνει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ για ένα θετικό διατλαντικό θεματολόγιο για το εμπόριο.

Στις 19 Οκτωβρίου 2018, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με τη λειτουργία της δασμολογικής ποσόστωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της ανά χώρα.

Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου 2019 και, με βάση αυτή τη συμφωνία, η Επιτροπή στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε την έγκριση των άλλων σημαντικών προμηθευτριών χωρών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ.

Δείτε περισσότερα για:
Κρέας
Βοειδη

Επικαιρότητα