Αύξηση στο χονδρεμπόριο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει το Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2010=100,0 για το 3o τρίμηνο 2016, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία, ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

● Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του 3ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 3,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2016, παρουσίασε μείωση κατά 5,8%.

● Ο Εποχικά Διορθωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του 3ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 0,9 %.

Επισημαίνεται ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του 2ου τριμήνου 2016, ο οποίος ανακοινώθηκε ως προσωρινός στο προηγούμενο Δελτίο Τύπου, λόγω νέων στοιχείων, έχει αναθεωρηθεί από 65,7 σε 65,8 και η ετήσια μεταβολή του από -3,8% σε -3,7%. 

Δείτε επίσης