Νέες διευκρινήσεις για τη χρήση και διαχείριση βοσκοτόπων

15 Σεπτεμβρίου, 2014
Νέες διευκρινήσεις για τη χρήση και διαχείριση βοσκοτόπων

Νέες διευκρινήσεις σχετικά με τη χρήση και διαχείριση βοσκοτόπων παρέχει ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Μόσχος Κορασίδης.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 1872/103053/12-08-2014 (ΑΔΑ:7ΥΡΙΒ-ΧΗΥ) εγγράφου μας και με αφορμή ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας αναφορικά με το θέμα, σας ενημερώνου ότι:
1. Για τη διευκόλυνση του έργου σας, κατά τη μεταβατική περίοδο του 2014 δύνανται οι ΟΤΑ να χρησιμοποιούν τους προσωρινούς θεματικούς χάρτες στο LPIS – GIS του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατανομή των βοσκοτόπων για τις ανάγκες της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – εκτροφής στο ΟΣΔΕ.
2. Οι ΟΤΑ θα προμηθεύονται τους παραπάνω χάρτες από τους αρμόδιους για την περιοχή τους πιστοποιημένους Φορείς Β΄ βαθμού υποβοήθησης των παραγωγών. Τα σχετικά αποσπάσματα χαρτών θα συνοδεύονται από προτεινόμενες σε επίπεδο γεωργών κατανομές με βάση τις επιλέξιμες (για τους σκοπούς κοινοτικών ενισχύσεων) και λοιπές εκτάσεις βοσκοτόπων της περιοχής αρμοδιότητάς του κάθε ΟΤΑ».

Δείτε περισσότερα για:
Βοσκοτοποι

Επικαιρότητα