Θετικα τα αποτελέσματα του κοινοτικού έλεγχου για τα βοσκοτόπια

14 Δεκεμβρίου, 2015
Θετικα τα αποτελέσματα του κοινοτικού έλεγχου για τα  βοσκοτόπια

Είναι γνωστά σε όλους τα μεγάλα ποσά προστίμων που πλήρωνε η χώρα και κατ’ επέκταση οι Έλληνες φορολογούμενοι κάθε χρόνο,  για προβλήματα που συνδέονταν κυρίως με την απουσία ουσιαστικών εργαλείων, όπως ήταν το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και η οριοθέτηση και διαχείριση των βοσκοτόπων στη χώρα μας. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους αγρότες, αλλά και την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, ότι ο κοινοτικός έλεγχος που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο  και αφορούσε υπόβαθρο, βοσκοτόπια, χωρικό επίπεδο περιοχών οικολογικής εστίασης, επιτόπιους ελέγχους πρασινίσματος και επιλεξιμότητας (κλασσικούς ή μέσω  τηλεπισκόπησης) περατώθηκε χωρίς την επιβολή καμίας δημοσιονομικής διόρθωσης στη χώρα μας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε έλεγχο στις Άμεσες Ενισχύσεις τόσο μεγάλης κλίμακας. Αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα μια τεράστια επιτυχία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΥΠΑΑΤ και τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα από τα 596 τεμάχια που ελέχθησαν (από τα οποία τα 53 ήταν μόνιμοι βοσκότοποι) μόνο σε ένα βοσκότοπο εντοπίστηκε πρόβλημα επιλεξιμότητας.

Όπως άλλωστε έχει αναφερθεί στο παρελθόν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εκτός από Οργανισμός Πληρωμών ο κύριος ελεγκτικός μηχανισμός διασφάλισης των κοινοτικών εισροών στον αγροτικό τομέα της χώρας μας. Όλα αυτά τα χρόνια, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του, σε αντίθεση με τα τελευταία στρεβλά και συκοφαντικά δημοσιεύματα, εργάζονται σκληρά προς την κατεύθυνση της καταβολής πληρωμών και διενέργειας ελέγχου, που παρέχουν όλα εκείνα τα εχέγγυα της κανονικότητας και της νομιμότητας και εν τέλει οδηγούν στη δραστική μείωση των καταλογισμών στη χώρα μας.

Δείτε περισσότερα για:
Ελεγχος
Βοσκοτοποι

Επικαιρότητα

Πενήντα επτά πρωτότυπες εργασίες στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής

Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει μια σειρά από καίρια προβλήματα που απασχολούν την ελληνική γεωργία και να προτείνει επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να διασ...