Τροποποιήθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση στη σηροτροφία

20 Απριλίου, 2016
Τροποποιήθηκε η  συνδεδεμένη ενίσχυση στη σηροτροφία

Μειώνονται στα 3.150 από τα 5.000 ο αριθμός των κουτιών αναφοράς για τη Συνδεδεμένη στη Σηροτροφία, με σχετική τροποποιητική απόφαση, γεγονός που φέρνει σχεδόν διπλάσια Ενίσχυση, στα 254 ευρώ το κουτί (από την αρχική στα 160 ευρώ το κουτί) για τους δικαιούχους. Η τροποποιητική απόφαση έρχεται ενώ ακόμα αναμένεται η πληρωμή των σηροτρόφων, καθώς έχουν ήδη αρχίσει σταδιακά να πληρώνονται οι συνδεδεμένες.

Υπενθυμίζεται ότι η Σηροτροφία μπαίνει για πρώτη φορά στο πακέτο των συνδεδεμένων ενισχύσεων, με κονδύλι 800.000 ευρώ γα το 2015 και αφορά τα κουτιά μεταξόσπορου που χρησιμοποίησαν οι σηροτρόφοι για εκτροφή, εφόσον προμηθεύονται πιστοποιημένο μεταξόσπορο, κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη και αποδίδει ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών κουκουλιών, για τη σηροτροφική περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Με βάση την αρχική απόφαση η Ενίσχυση ανερχόταν στα 160 ευρώ το κουτί, ενώ τώρα με την τροποποιητική απόφαση με αριθμό 600/44863, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1089/Β/18.4.2018, η Συνδεδεμένη φτάνει τα 254 ευρώ το κουτί.

 

Πιο αναλυτικά, η εν λόγω τροποποιητική αναφέρει τα εξής:

Άρθρο μόνο

Την τροποποίηση της αριθμ. 994/66201/15−06−2015 απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στον τομέα της Σηροτροφίας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως εξής:

Το τρίτο εδάφιο, του άρθρου 2, αντικαθίσταται με το κάτωθι:

«Ο αριθμός κουτιών αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52(6) του Καν(ΕΕ)1307/2013 καθορίζεται σε 3.150 κουτιά μεταξόσπορου για κάθε έτος εφαρμογής».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 994/66201/15−06−2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1309) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δείτε περισσότερα για:
Ενίσχυση
Συνδεδεμένη
Σηροτροφία

Επικαιρότητα