Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το υπαίθριο εμπόριο

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Οικονομίας το σχέδιο νόμου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων προβλέπεται τη λειτουργία των «Αγορών των Καταναλωτών», με στόχο να αναπτυχθεί καταναλωτική συνείδηση μέσω της ενεργοποίησης των πολιτών.

Το υπουργείο καλεί τους δραστηριοποιούμενους στο υπαίθριο εμπόριο, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχόλια και παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου με τίτλο «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

Μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι κάθε παραγωγός πωλητής υπαιθρίου εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε δελτία αποστολής, ενώ τηρεί και καταστάσεις διακινούμενων ποσοτήτων ανά προϊόν. Καταστάσεις και δελτία θα τηρούνται από τους πωλητές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.

Ακόμη προβλέπεται ότι για την άσκηση του επαγγέλματός τους οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Ο πωλητής, ο οποίος προσλαμβάνει υπάλληλο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυθημερόν την αναγγελία της πρόσληψης στην αρμόδια αρχή, ενώ για την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής έκδοσης και ανανέωσης παράβολο ύψους 15 ευρώ και σε κάθε ανανέωση της άδειάς του παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Δείτε επίσης