Σε εξέλιξη η συνάντηση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ - ΠΕΦΑ για το ΟΣΔΕ

28 Μαρτίου, 2017
Σε εξέλιξη η συνάντηση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ - ΠΕΦΑ για το ΟΣΔΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σημερινή συνάντηση Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ - ΠΕΦΑ σε ξενοδοχείο της πλατείας Καραϊσκάκη στην Αθήνα για τις εξελίξεις στο Οσδε. Η σύμβαση αυτή προβλέπει κόστος 6,95 ευρώ ανά αίτηση το οποίο πρέπει να καταβάλλουν τα ΚΥΔ στη GAIA.

Εκπρόσωποι 200 πυλών ενώθηκαν με ένα και μόνο σκοπό να που απορρίψουν την σύμβαση αυτή ώστε να προστατεύσουν  την αυτοτέλεια των ΚΥΔ, αλλά πρωτίστως το εισόδημα των παραγωγών.

Οι αλλαγές στη νέα σύμβαση είναι οι εξής:

Άρθρο 5: Κοστολόγηση και Οικονομική Εκκαθάριση

Η αμοιβή του φορέα συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης διαμορφώνεται πλέον στα 6,95 ευρώ / αίτηση. Η προ μερικών ημερών σύμβαση προέβλεπε κοστολόγιο από 5 έως 20 ευρώ ανά αίτηση, ανάλογα με τα δικαιώματα του δικαούχου.

Άρθρο 9: Ανταγωνισμός: Απαλείφεται το Άρθρο 8 της προηγούμενης σύμβασης και αντικαθίσταται από το Άρθρο 9 στη νέα σύμβαση το οποίο αναφέρει: «Το ΚΥΔ δεν δικαιούται να υποκατασταθεί στην παροχή υπηρεσιών που με την παρούσα αναλαμβάνει από άλλο τρίτο ή φυσικό πρόσωπο. Απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πιστοποίηση από ΚΥΔ σε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό».

Η προηγούμενη σύμβαση ανέφερε ότι «το ΚΥΔ υποχρεούται για τη χρονική περίοδο 1 έτους μετά τη λήξη της παρούσας να μην αναπτύξει δραστηριότητα παρόμοια ή συναφή προς το αντικείμενο της παρούσας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα»

Άρθρο 6: Διάρκεια και προϋποθέσεις ανανέωσης ή λύσης της σύμβασης: Τέλος παραμένει η πρόβλεψη ότι η ισχύς της σύμβασης ξεκινάει από την υπογραφή της και ισχύει έως την αντίστοιχη ημερομηνία το 2020.

Επί του θέματος στην επιστολή κάλεσμα του Προέδρου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

 

«Η δικαιοσύνη βρίσκεται ανάμεσα στην υπερβολική επιείκεια και την ανθρώπινη σκληρότητα», είπε ο διαφωτιστής Ντενί Ντιντερό. Ποια δικαιοσύνη, λοιπόν, μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην όχι αλλά υπερβολικά επιεική, αλλά σκανδαλωδώς χαριστική προς τη GAIA σύμβαση απ’ τη μια και στη σκληρότητα του καταναγκασμού των ΚΥΔ να λειτουργήσουν ωσάν οι φοροεισπράκτορες της εταιρείας ατό την άλλη;

 

Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο ατό τις 15 Μαρτίου 2017 να έχει αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή του έργου, μετά ατό τόσες εξαγγελίες και δεσμεύσεις τόσο της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ περί εξορθολογισμού της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης ατό το έτος 2017 και έπειτα. Επιπροσθέτως δε, να ζητείται ατό όλα τα ΚΥΔ να συμβληθούν με τον Φορέα Συντονισμού, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις έναντι αυτού και υποχρεώνοντας τα να εισπράττουν για λογαριασμό τους έως και το ποσό των είκοσι ευρώ ανά αίτηση, αλλά και να παραδίδουν εγγυητικές επιστολές πληρωμής προς τον Φορέα Συντονισμού κατώτατου ύψους 1000 ευρώ. Και όλα αυτά να πρέπει να γίνουν άμεσα υπό την απειλή ότι αν δεν υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον Φορέα Συντονισμού θα διακοπεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα υποβολής ΕΑΕ 2017.

 

Δυστυχώς η Διοίκηση για ακόμη μια φορά εις βάρος τόσο των συνεταιριστικών οργανώσεων, αλλά κι όλων των ΚΥΔ, όσο και των ίδιων των παραγωγών, παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης και μετατρέπει το έργο του Οσδε σε μέσο κερδοφορίας μιας ιδιωτικής εταιρίας, επιβάλλοντας ένα επιπλέον “χαράτσι” στους παραγωγούς μέσω των ΚΥΔ και της υποχρεωτικότητας της εν λόγω σύμβασης.

 

Χαράτσι “Αβέ Αξεσή” για τη …διασκέδαση του σουλτάνου!!! Μόνο οι Οθωμανοί

είχαν ανάλογες απαιτήσεις απ’ τους υπόδουλους ραγιάδες. Και μόνο οι Πασάδες ήθελαν να τους προσκυνάμε.

 

Ας είμαστε ξεκάθαροι όμως:

 

Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς.

 

Δεν προσκυνάμε κανέναν αφέντη.

 

Δεν υπογράφουμε τη θανατική μας καταδίκη.

 

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.

 

Είμαστε αυτοί που με κόπο και προσωπικές θυσίες στηρίξαμε τους παραγωγούς σε

δύσκολες εποχές.

 

Είμαστε αυτοί που δώσαμε στο πλευρό τους τον καλό αγώνα για να μη χαθούν οι επιδοτήσεις που τώρα θα υποβάλουν Αίτηση για να πάρουν ξανά.

 

Είμαστε αυτοί που τους στηρίζουμε σε όλες τις δράσεις, στην ίδια την παραγωγή τους.

 

Είμαστε αυτοί που επί δεκαετίες κάνουμε το έργο του Οσδε.

 

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν «αλεξιπτωτιστή» να μας κλέψει την ιστορία, την προσφορά, τους αγώνες, τις αγωνίες, τον ιδρώτα μας.

 

Ο ιδρυτής της ΠΑΣΕΓΕΣ και πατριάρχης του Συνεταιριστικού Κινήματος στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, είχε πει: «Άλλοι ζουν για τις ιδεολογίες και άλλοι ζουν από τις ιδεολογίες».

 

Εμείς τις επιλογές μας τις κάναμε.

 

Προφανώς και η GAIA, μαζί με τους υπηρέτες της.

 

Τώρα, θα πρέπει και η αριστερή κυβέρνηση να επιλέξει: Θα ταχθεί υπέρ μιας εταιρίας ιδιωτικών συμφερόντων ή υπέρ του παραγωγού και του δημοσίου συμφέροντος;

 

Ζητάμε: Δικαιοσύνη. Αξιοπρέπεια. Σεβασμό. Νομιμότητα.

 

Οι παράλογες, εξωφρενικές και αντισυνταγματικές απαιτήσεις της GAIA δεν μπορεί

να γίνουν αποδεκτές.

 

Εκτιμούμε ότι αυτή η σκανδαλώδης σύμβαση θα επιστραφεί ως απαράδεκτη στην εταιρεία και πως η πολιτεία θα μεριμνήσει για τη διαφύλαξη του κύρους και των ίδιων της των αποφάσεων.

 

Δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και θα προσφύγουμε στα αρμόδια όργανα τόσο της Πολιτείας, όσο και της Ε.Ε., προκειμένου να προστατεύσουμε την αυτοτέλεια των ΚΥΔ, αλλά πρωτίστως το εισόδημα των παραγωγών.

 

Καλούμε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να εξηγήσει στη βάση ποιας λογικής εγκρίνει τέτοιες συμβάσεις.

 

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να περιφρουρήσει τα όσα αποφάσισε και προ ημερών ανακοίνωσε.

 

Καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να τοποθετηθεί και να πράξει κατά νόμο και συνείδηση”.

 

 

Δείτε περισσότερα για:
Οσδε
Πασεγες
Νεα

Επικαιρότητα