Διευκρινίσεις για τις εκχερσωμένες εκτάσεις των δασικών χαρτών που είναι δηλωμένες στο ΟΣΔΕ

12 Ιουλίου, 2017
Διευκρινίσεις  για τις εκχερσωμένες εκτάσεις των δασικών χαρτών που είναι δηλωμένες στο ΟΣΔΕ

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τρίτη 11 Ιουλίου, διευκρινίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που προέρχονται από εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις και έχουν δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Οσδε), προκειμένου λάβουν την απαιτούμενη έγκριση.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 158298/3670 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2355 - 11.07.2017, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου και ενημέρωσης των κατόχων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής πριν την 11η-6-1975, καθώς και μετά την 11η-6-1975 ως την 7η Μαρτίου 2007, και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες και είναι δηλωμένες στο Οσδε, προκειμένου να προχωρήσουν σε εξαγορά ή χρήση της έκτασης (έγκριση επέμβασης) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν. 998/1979.

 

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, συνοπτικά η διαδικασία έχεις ως εξής:

 

Η αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ χορηγεί στον Οπεκεπε το ψηφιακό περίγραμμα των δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεων για τις περιοχές στις οποίες αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες.

 

Ο Οπεκεπε αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ και στην ΕΚΧΑ Α.Ε. το γεωχωρικό περίγραμμα του συνόλου των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο (Οσδε) α) το τρέχον (2017) και β) ενοποιημένο για τα τρία τελευταία έτη (2014-2015-2016).

 

Ο Οπεκεπε, ενημερώνει τους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και φαίνεται ότι δηλωμένη έκταση εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για να απευθυνθούν στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) ή τη Δασική Υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

 

Για την εξαγορά ή χρήση της έκτασης (έγκριση επέμβασης) συντάσσεται από τους αιτούντες εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης αυτής με συντεταγμένες κορυφών στο οποίο αποτυπώνεται η θέση, τα όρια και το εμβαδόν της έκτασης.

 

Η Δασική Υπηρεσία, μέσω ειδικής εφαρμογής της ΕΚΧΑ, διαπιστώνει εάν το εξαρτημένο τοπογραφικό που προσκομίζεται περιέχεται στις εκτάσεις που έχουν ενταχθεί στο Οσδε, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και σε ένα τουλάχιστον έτος εκ της τελευταίας τριετίας (2014-2015- 2016).

 

Το διαβιβαστικό με το οποίο αποστέλλονται τα γεωχωρικά στοιχεία του Οσδε από τον Οπεκεπε, συνιστά την απαιτούμενη βεβαίωση, που αφορά συνολικά στις εκτάσεις που έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο Οσδε.

Δείτε περισσότερα για:
Οπεκεπε
Οσδε
Δασικοι
Χαρτες

Επικαιρότητα