Ποιους αφορούν και τι περιλαμβάνουν τα Σχέδια Βελτίωσης

 

Σύμφωνα με την ομιλία του κ. Κασσίμη προς υπογραφή είναι η δημοσίευση των προκηρύξεων για Υπομέτρο 4.1 Σχέδια Προκήρυξης, Μέτρο 9: Νεοσύστατες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Μέτρο 10: Απονιτροποίηση, Μέτρο 5.1: Αντιχαλαζιακή Προστασία.

Μέχρι τέλος του έτους ξεκινούν οι προκηρύξεις των εν λόγω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Ας δούμε αναλυτικά το κάθε Μέτρο

Υπομέτρο 4.1 ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Η αναμενόμενη προκήρυξη είναι προς υπογραφή και θα εκδοθεί το επόμενο 15νθήμερο, ενώ οι αιτήσεις υποβολής θα διαρκέσουν γύρω στο τρίμηνο,με αναμενόμενες εγκρίσεις περί τα τέλη του 2018.

Δικαίωμα Υποβολής έχουν: Όλοι οι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι , επαγγελματίες ή Νέοι Αγρότες, ηλικίας 18-60 ετών, αποκλείονται οι κάθε είδους συνταξιούχοι.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τις επιλέξιμες δαπάνες κατανέμεται αντιστοίχως εως των παρακάτω ορίων :

ανέγερση, επέκταση,εκσυγχρονισμός γεωργικών κτηρίων εώς του ποσού των 15.000€

Γεωργικοί ελκυστήρες εως 125.000€, παρελκόμενα εώς 40.000€, αγορά και εγκατάσταση πολυετών φυτών, περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων εώς 5.000€, αγορά εξοπλισμού, Η/Υ και λογισμικού εώς 1.200€, γενικές δαπάνες-σύνταξη μελέτης εως 1.500€.Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ, μπορούν να γίνουν και δαπάνες με φοροαπαλλακτικό.

Ενώ για την βαθμολογία τα σημαντικά κριτήρια είναι το είδος της Εκμετάλλευσης που με μοριοδότηση στην αιγοπροβατοτροφία ή οπωροκηπευτικά, η χαμηλή τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης εως 40.000€, τα Βιολογικά Προϊόντα ή ΠΟΠ/ΠΓΕ, το ύψος της επένδυσης που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4πλασιο της τυπικής απόδοσης ,η τεκµηριωµένη της ιδία συμμετοχής τουλάχιστον του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού , αν υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες (π.χ. αδειοδότηση στάβλου, οι Ν. Αγρότες με 5ετία επαγγελματική εμπειρία καθώς και οι Πτυχιούχοι γεωτεχνικής κατεύθυνσης), ενώ στην μελλοντική κατάσταση θα μοριοδοτούνται οι επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις, σε εγκατάσταση νέων φυτειών ή θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις ,η αύξηση απόδοσης >20%,οι Επενδύσεις στη ζωική παραγωγή, καθώς και οι επενδύσεις για προετοιµασία ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής (τουλάχιστον 20% της επένδυσης). Η βάση για την επιλογή σχεδίου θα είναι το 45/100. 

Το ύψος της επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000€-500.000€,ενώ η επιδότηση κυμαίνεται από 50-80%,

Το πρόγραμμα κατά την έγκριση προβλέπει χορήγηση προκαταβολής 50% της επιχορήγησης έναντι εγγυητικής επιστολής τραπέζης.

Μέτρο 9: Επιχορήγηση σε Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Το Μέτρο 9 επιδοτεί για λειτουργικά έξοδα Ομάδες και Οργανώσεις Πραραγωγών που έχουν αναγνωριστεί από 26 Οκτωβρίου 2016 εώς και την υποβολή φακέλου .Η αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών μπορεί να αποτελείται απο 10 άτομα και πάνω για την Φυτική Παραγωγή και από 5 άτομα και πάνω για την Ζωική Παραγωγοί . Η επιδότηση κάθε Ομάδας/ Οργάνωσης θα φτάνει εώς τις 100.000 ευρώ ανα έτος. Συγκεκριμένα το ποσό υπολογίζεται με ποσοστό επι του τζίρου για μία 5ετία και ξεκινάει με 10% και αναλογικά με τα έτη φτάνει στο 2% του τζίρου στο τέλος της 5ετίας. Στα εν λόγω προγράμματα θα μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύμπράξεις μεμονωμένων ατόμων και συνεταιρισμοί.

Μέτρου 10.01.4 Απονιτροποίηση, αφορά την Μείωση Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα.

Η εν λόγω προκήρυξη θα τρέξει με βάση υποβολής το ΟΣΔΕ (2017) και δέσμευση των παραγωγών είναι να έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα. 

Οι καλλιέργειες που επιδοτούνται είναι: Αραβόσιτος, Κηπευτικά, Βαμβάκι, Σιτηρά, Ηλίανθος,Ροδάκινα, Μήλα, Αχλάδια, Βερίκκοκα. Το ύψος της ενίσχυσης θα κυμαίνεται απο από 43,5 ευρώ-60 ευρώ/ έτος/ στρ. με διάρκεια 5ετίας. Το ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη των 5 μέτρων από υδάτινες περιοχές. Οι παραγωγοί δεσμεύονται να εφαρμόσουν αγρανάπαυση στο 30% του αγροτεμαχίου ή 30% αμειψισπορά, ή 20% χλωρά λίπανση στην ενταγμένη έκταση ανάλογα με την καλλιέργεια ένταξης.

Μέτρο 5.1 που αφορά επενδύσεις σε αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινες μεμβράνες.

Το πρόγραμμα της ενεργητικής προστασίας, όπου τα προηγούμενα χρόνια ήταν 60% , τώρα η επιδότηση θα φτάνει το 80%, ενώ για συλλογικούς στο 100%. Η ΚΥΑ οδεύει προς υπογραφή και αναμένεται να ανοίξει για τους αγρότες όλης της χώρας, ενώ έχουν έρθει σε συνεννόηση με τις τράπεζες, ώστε, όσο χρησιμοποιείται ευρύτερα η Αγροκάρτα, να χρηματοδοτεί η τράπεζα τα αντιχαλαζικά.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι επαγγελματίες αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ και κατέχουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Είναι οι επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη λήψη μέτρων με σκοπό τη μείωση των συνεπειών από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα στη γεωργική δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 

Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών.

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης γεωργών για επικείμενα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα

Κριτήρια επιλεξιμότητας θα είναι: το μέγεθος της έκτασης της καλλιέργειας,το είδος της καλλιέργειας, η συχνότητα χαλαζόπτωσης – βροχόπτωσης ανά Περιφερειακή Ενότητα και η αξία του παραγόμενου προϊόντος η συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων .

Φημολογείται ότι θα καταργηθεί το αγροτικό ρεύμα,έτσι κάποιος μπορεί να επιδοτηθεί από τα Σχέδια Βελτίωσης για την αγορά φωτοβολταϊκού που εξυπηρετεί τις ανάγκες σε ρεύμα της αγροτικής του επιχείρησης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις