2η Προκύρηξη για το πρόγραμμα «ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2017»

3 Νοεμβρίου, 2017
2η Προκύρηξη για το πρόγραμμα «ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2017»

Της Λούσπα Καλλιόπης* για το agrocapital.gr

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται δήλωση ΟΣΔΕ, το οποίο ξεκίνησε να δέχεται νέες αιτήσεις από 1/11/2017 εώς 26/11/2017.

Προσεχώς αναμένεται να εκδοθεί η 2η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» , ισχύει για τις περιφέρειες που απέμεινε υπόλοιπο δημόσιας Δαπάνης από την 1η Προκήρυξη του Προγράμματος. Αυτές οι περιφέρειες είναι: Περιφέρεια Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να κριθούν όλοι οι νέοι που είναι κάτοικοι σε μία από τις προαναφερθείσες περιφέρειες, ηλικίας 18-41 ετών, δεν είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και δεν έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με την γεωργία.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι η υποβολή Δήλωσης ΟΣΔΕ 2017 με δηλωθείσα έκταση εκφρασμένη ως τυπική απόδοση 8.000€ και άνω που υπολογίζεται με αντίστοιχους δείκτες από γεωπόνους μελετητές. Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ακόμη και φοιτητές που βρίσκονται στο 4 έτος σπουδών, άνεργοι , ακόμη και αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η δέσμευση του προγράμματος είναι για 3-4 έτη και επιδοτεί τους Νέους Αγρότες με 17.000-22.000€, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους ανέργους.

Για όσους δεν έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ 2017 και θέλουν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 1-26/11/2017.

Υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ .

*AGROEXPERT

Msc Γεωπόνος

Επιδοτούμενες Αγροπεριβαλλοντικές Μελέτες

Σχέδια Βελτίωσης-Ν. Αγρότες-ΕΣΠΑ-Ο.Π.-ISO

τηλ. 6973202688

 

Δείτε περισσότερα για:
Νεοι αγρότες
Οσδε
Προγράμματα

Επικαιρότητα

Θωρακίζεται με αντιπλημμυρικά έργα

Αντιπλημμυρικά έργα προετοιμάζει το Υπουργείο Υποδομών για όλες τις παραχωρήσεις. Στόχος είναι να θωρακιστούν οι περιοχές από όπου διέρχονται οι άξονες και που έχουν εμφανιστεί πλημμυρικά φαινόμενα.