Καθορισμός του ανωτάτου αριθμού αδειών για εργασία

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του σήμερα  την κοινοποίηση του εγγράφου με αρ. πρωτ  208491 που έχει σταλεί στις 16/10 2017 από την Περιφέρεια Κρήτης στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης σχετικά με τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών για εργασία, πολιτών τρίτων χωρών. Με τη ίδια απόφαση κοινοποιείται έγγραφο με το οποίο ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος ζητά από την Περιφέρεια Κρήτης το έγγραφο με αρ πρωτ 204629 -02/10/2017, που έχει αποσταλεί από την Π.Ε. Λασιθίου στο οποίο βασίζεται ο αριθμός των 7147 συνολικά εργατών που χρειάζεται ο Νομός Λασιθίου που αναφέρεται στην πρώτη κοινοποίηση.

Δείτε επίσης