Χρήση με επώνυμο στο τυποποιημένο προϊόν

Τέλος στο χύμα ελαιόλαδο στα τραπέζια εστιατορίων μπαίνει από την 1η Ιανουαρίου 2018, καθώς γίνεται υποχρεωτική η εμφιάλωση σε συσκευασίες μίας χρήσης. Συγκεκριμένα, με νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017), που τίθεται σε ισχύ από 1ηΙανουαρίου 2018, απαγορεύεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών με ελαιόλαδο στον κλάδο της εστίασης και θα είναι υποχρεωτική η χρήση συσκευασιών μιας χρήσης με επώνυμο τυποποιημένο προϊόν.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή,  οι φιάλες που θα χρησιμοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα φέρουν στην ετικέτα όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις που έχουν οι συσκευασίες επώνυμου ελαιολάδου. Η χρέωση ή μη στον καταναλωτή θα επαφίεται στη βούληση του ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

Το Επιμελητήριο Λέσβου προτρέπει τους επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης, να χρησιμοποιούν τοπικά τυποποιημένα ελαιόλαδα συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση των προϊόντων της Λέσβου.

Δείτε επίσης