Πρόγραμμα για την εκτροφή αιγοπροβάτων

31 Μαΐου, 2018
Πρόγραμμα για την εκτροφή αιγοπροβάτων

Η πρώτη συνάντηση στελεχών και εταίρων του Ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος INTERREG IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” με θέμα την εκτροφή αιγοπροβάτων που αποτελεί μια από τις κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, όπως και στη γειτονική Αλβανία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα Γρεβενά.  Μια δραστηριότητα όμως που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, τόσο οικονομικής βιωσιμότητας, όσο και ζωοτεχνικά.

Ως περιοχές εφαρμογής, του έργου ορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, ενώ στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν Επιδημιολογική και χωρική ανάλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με ασθένειες που προκαλούν τη μείωση της παραγωγικότητας των εκτροφών. Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για τον κτηνιατρικό έλεγχο των ασθενειών και την αύξηση της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων ζώων με πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση τουλάχιστον σε 60 ελληνικές κτηνοτροφίες μονάδες και Κατάρτιση και εκπαίδευση του συνόλου των τοπικών κτηνιάτρων και του προσωπικού των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής στις καινοτόμες εφαρμογές.

Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κτηνοτροφικού τομέα μέσω περιορισμού των απωλειών του ζωικού κεφαλαίου από ασθένειες, την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων κατά 20-30% και της στοχευμένης-ελεγχόμενης εφαρμογής κτηνιατρικών φαρμάκων που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή ασφαλών για τον καταναλωτή προϊόντων γάλακτος-κρέατος και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 631.136 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, εθνικούς πόρους Ελλάδας και Αλβανίας, ενώ η διάρκειά του είναι δύο χρόνια.

Δείτε περισσότερα για:
Εκτροφης
Αιγοπροβατοτροφια

Επικαιρότητα