Έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης για φέτα και λάδι

Πενήντα πέντε συνολικά έλεγχοι διενεργήθηκαν από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειών Μαγνησίας και Σποράδων  σε καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής (ουζερί, εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες και οβελιστήρια) του Νομού, μετά από σχετικό έγγραφο του Ε.Φ.Ε.Τ.

Σκοπός των εν λόγω ελέγχων είναι η αποφυγή της παραπλάνησης του καταναλωτή, μέσω πρακτικών διάθεσης λευκού τυριού άλμης ως «φέτα» και η επαλήθευση της συμμόρφωσης για την διάθεση του ελαιολάδου στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναπληρούμενων συσκευασιών, που θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, βάση των διατάξεων του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014).

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ελέγχων, διαπιστώθηκαν δύο (2) μη συμμορφώσεις ως προς την διάθεση λευκού τυριού ως «φέτα», που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θεωρούνται σκοπούμενη παραπλάνηση και έχουν ήδη παραπεμφθεί σε τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, για επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται βάση του άρθρου 23, παράγραφος 2, σημείο β-14 του Ν. 4235/2014. Όσον αφορά στη διάθεση του ελαιολάδου στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, σε σφραγισμένες συσκευασίες με τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διαπιστώθηκαν τριάντα τρεις (33) μη συμμορφώσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία έγιναν συστάσεις και θα ακολουθήσουν σχετικοί επανέλεγχοι. Σε περίπτωση εκ νέου μη συμμόρφωσης κατά την διάρκεια αυτών των επανελέγχων, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον Ν. 4235/2014 διοικητικές κυρώσεις.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθόλη την διάρκεια της θερινής περιόδου και μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου του 2018.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κολυνδρίνη, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα  προστασίας του καταναλωτή τόνισε, “τέτοια φαινόμενα δεν είναι αποδεκτά και στους υπεύθυνους θα επιβληθούν οι αυστηρότερες κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η νομοθεσία θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και προς κάθε κατεύθυνση. Η προστασία του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητά μας. Είναι ξεκάθαρη η  θέση μου  απέναντι σε παραβάτες που με τις ενέργειές τους βλάπτουν οικονομικά τον καταναλωτή”.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις