Σε ίδρυση Κέντρου Αρωματικών φυτών προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου

14 Σεπτεμβρίου, 2018
Σε ίδρυση Κέντρου Αρωματικών φυτών προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου

Στην ίδρυση και λειτουργία κέντρου καταγραφής, ανάδειξης και αξιοποίησης των αρωματικών φυτών και των φαρμακευτικών βοτάνων προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου.
Ήδη ανατέθηκε η σχετική μελέτη η οποία θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί σε διάστημα έξι μηνών.

Η μελέτη αυτή που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μεταξύ άλλων θα παρουσιάσει τις δυνατότητες αξιοποίησης, παραγωγής προώθησης και διάθεσης στις αγορές. Ταυτόχρονα θα υποδειχθεί και ο χώρος όπου θα ιδρυθεί το Κέντρο Αρωματικών φυτών.

Επικαιρότητα