Παρόλο που δόθηκε παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή στα Σχέδια Βελτίωσης για την α΄ και β΄φάση μαζί, δημιουργείτε πρόβλημα στο ΠΣΚΕ που χρονοτριβεί.
Η ημερομηνία οριστικοποίησης α και β΄φάσης είναι 2/10/2018, παρόλα αυτά δεν μπορείς την ίδια μέρα να υποβάλλεις α' και β' φάση και να ετοιμάσεις φυσικό φάκελο, γιατί:

1. Πρέπει να γίνει οριστικοποίηση α' φάσης, αλλά το σύστημα δεν σου ανοίγει αυτομάτως την β΄ φάση , την ενεργοποιεί την επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα, έπειτα αφού σου ανοίξει την β΄φάση πρέπει να οριστικοποιήσεις για να βγει η αρίθμηση των δικαιολογητικών και να ετοιμαστεί ο φυσικός φάκελος που είναι χρονοβόρα διαδικασία καθώς τα θέλει όλα και με αντίγραφα και υπογεγραμμένη την αίτηση από τον κάθε παραγωγό.

Αν αναλογιστούμε ότι οι αποριστικοποιήσεις για διορθώσεις είναι 27/09/2018 και η λήξη των υποβολών 2/10/2018 και σύμφωνα με τα παραπάνω για τον ρυθμό του ΠΣΚΕ από φάση σε φάση είναι αδύνατον να προλάβεις την αποριστικοποιήση και την ημερομηνία υποβολής. Επίσης η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι 2/10/2018 και αδύνατον αν υποβάλλεις τελευταίες μέρες έναν ικανοποιητικό αριθμό σχεδίων (καθώς υπάρχει καθυστέρηση στην προσκόμιση δικαιολογητικών με τη νέα φορολογική ενημερότητα και τις αντίστοιχες χρεώσεις του ΕΝΦΙΑ που προστέθηκαν και πρέπει να πληρωθούν)  να προλάβεις την ηλεκτρονική υποβολή α' και β΄φάση εκ νέου έως 2/10/2018 και την υποβολή φυσικού φακέλου  που είναι 9/10/2018.

Τέλος αν αναλογιστούμε ότι την τελευταία εβδομάδα θα ασχολούνται όλοι με το ΠΣΚΕ καθώς εκτός από τα Σχέδια έχουν σχεδόν τις ίδιες ημερομηνίες και άλλα προγράμματα του ΠΑΑ ( Μέτρο 9, Μέτρο 5.1-Αντιχαλαζιακά), τότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο επιβαρυμένο και αργό θα είναι το σύστημα.

Ας λάβουν τα αρμόδια υπουργεία αυτές τις πληροφορίες εγκαίρως για την αποφυγή προβλημάτων τελευταίας στιγμής .