Ποιος είναι ο  ενδιαφερόμενος  επενδυτής για να αναλάβει την τύχη της ΕΒΖ  πριν το τέλος της

Ήδη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος και επισκέφθηκε τα γραφεία διοίκησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, τα οποία τελούν υπό κατάληψη, προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους των τευτλοπαραγωγών.

 

Η μετάβαση στη Θεσσαλονίκη του κ. Πιτσιόρλα, ο οποίος ευελπιστεί ότι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής που έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα έχει τα εχέγγυα για να αναλάβει την τύχη της ΕΒΖ, έρχεται σε ένα σημείο καμπής για την εταιρεία.

 

Οι τευτλοπαραγωγοί, που πέραν όλων των άλλων προβλημάτων, έχουν και "άνοιγμα” περί τα 500.000 ευρώ σε ΦΠΑ, έχουν κάνει, τα τελευταία 24ωρα κατάληψη των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, ενώ την ίδια στιγμή η διοίκηση της συντάσσει με τους συμβούλους της και την Τράπεζα Πειραιώς (βασική της πιστώτρια), υπό την εποπτεία της κυβέρνησης, το σχέδιο "εξυγίανσης", με βάση το άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Εταιρεία, Τράπεζα Πειραιώς και υπουργείο Οικονομίας, βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία εδώ και αρκετούς μήνες για τη σύνταξη του σχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί το αμέσως προσεχές διάστημα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο που έχει στα χέρια του το Capital.gr, το οποίο ας σημειωθεί ότι ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, προβλέπει τη μεταβίβαση των "ασημικών" της ΕΒΖ, όπως τις μετοχές των θυγατρικών της στη Σερβία, τα εργοστάσια στο Πλατύ και στη Λάρισα, ακίνητα "φιλέτα" και μέρος του παθητικού στην Τράπεζα Πειραιώς η οποία θα δημιουργήσει τρεις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPV’s), ενώ εναπομείναν παθητικό και ενεργητικό θα παραμείνει στην ΕΒΖ (OldCo).

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση των πιστωτών της ΕΒΖ – το σύνολο των οφειλών της ανέρχονταν την 31/10/2018 στα 248.795.733 ευρώ - η Τράπεζα Πειραιώς με το ενεργητικό που θα μεταφερθεί από την ΕΒΖ στις SPV’s της μειώνει την απαίτησή της κατά 96,3 εκατ. ευρώ ενώ το "κούρεμα" στις υπόλοιπες απαιτήσεις θα αγγίξει το 90%. Και εξηγούμαστε. Το σχέδιο προβλέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεών των υπολοίπων πιστωτών κατά 10% από τη νέα εταιρεία ενώ ο Ειδικός Εντολοδόχος θα αναλάβει τη ρευστοποίηση του εναπομείναντος ενεργητικού που θα παραμείνει στην OldCo και την ικανοποίηση του αντίστοιχου εναπομείναντος παθητικού.

Που χρωστά η ΕΒΖ

Με βάση το ισοζύγιο της 31η Οκτωβρίου του 2018, το σύνολο των πάσης φύσεως οφειλών της ΕΒΖ ανέρχονταν στα 248.795.733 ευρώ. Προς την τράπεζα Πειραιώς οι οφειλές της ανέρχονται σε 177,072 εκατ. ευρώ και στα 1,893 εκατ. ευρώ και προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Στα 6,662 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές της προς τους με ειδικό προνόμιο πιστωτές, δηλαδή προς Ασφαλιστικά Ταμεία (2,965 εκατ. ευρώ), προσωπικό (1,3 εκατ. ευρώ), Δημόσιο (1,041 εκατ. ευρώ), ΟΑΕΔ (652 χιλ. ευρώ), Τευτλοπαραγωγούς (634 χιλ. ευρώ), κ.ά.

Στους ανέγγυους πιστωτές οι οφειλές της αγγίζουν τα 63,167 εκατ. ευρώ, με το το 50% της οφειλής να αφορά τις οφειλές ύψους 30 εκατ. ευρώ προς την PQH, στα 14 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη προς τη ΔΕΠΑ, στα 9,4 εκατ. ευρώ προς τη Σερβική θυγατρική της Crvenka και στα 827 χιλ. ευρώ προς τη άλλη Σερβική θυγατρική της Sajkaska, προς τη ΓΑΙΑ οι οφειλές ανέρχονται σε 2,322 εκατ. ευρώ, προς τη ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο 1,397 εκατ. ευρώ και προς την Cristalco 1,147 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Βασική παραδοχή του σχεδίου "εξυγίανσης", είναι η διατήρηση και η συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αλλά και η διασφάλιση των 292 εργαζομένων της. Για τους τελευταίους έχει υπάρξει ήδη πρόνοια και νομοθετική παρέμβαση (ν.4587/24-12-2018), βάσει της οποίας προβλέπεται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, εν όψει συνταξιοδότησης εργαζομένων που έχει συμπληρώσει το 56ο ηλικίας τους –σ.σ. αφορά τους μισούς εργαζόμενούς της- και μεταφορά των υπολοίπων σε προσωποπαγείς θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

Πώς όμως θα επιτευχθεί η διατήρηση και η συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας; Η ένταξη της ΕΒΖ στη διαδικασία της εξυγίανσης θα γίνει με μεταβίβαση επιχείρησης, κατά το άρθ. 106δ του ΠτΚ και ειδικότερα με τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των περιουσιακών στοιχείων της ΕΒΖ σε εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV’s) που θα συσταθούν από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και με μεταβίβαση τμήματος του παθητικού στις εταιρείες αυτές.

Σε ό,τι αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες με βάση το ισοζύγιο Οκτωβρίου ήταν 71,7 εκατ. ευρώ, αυτές μεταφέρονται και αποπληρώνονται από τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού μέσω του ποσού των 7,4 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στην ικανοποίηση των Γενικών Προνομίων και των ανέγγυων πιστωτών (σε ποσοστό 25% και 10% αντίστοιχα και ποσά 5,3 εκατ. ευρώ και 2,1 εκατ. ευρώ). Το ποσό των 7,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στο απαιτούμενο ελάχιστο εκ του νόμου ποσό που θα λάμβαναν οι πιστωτές αυτοί σε περίπτωση αναγκαστικής ρευστοποίησης των στοιχείων του μεταφερόμενου ενεργητικού της εταιρείας. Δηλαδή το ύψος των οφειλών της ΕΒΖ προς την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και τους λοιπούς πιστωτές, θα απομειωθεί κατά το ποσό των οφειλών της εταιρείας προς αυτούς, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την επικύρωση της συμφωνία και θα εξοφληθούν από τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού μέσω των 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ το εναπομείναν ποσό των απαιτήσεών τους, θα ικανοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της OldCo από τον Ειδικό Εντολοδόχο.

Ποια η προίκα των SPV’s

Η ΕΒΖ θα μεταβιβάσει στις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ενεργητικό ύψους 105,395 εκατ. ευρώ και ως αντάλλαγμα η πιστώτρια τράπεζα θα αναλάβει υποχρεώσεις 7,4 εκατ. ευρώ. Επίσης η Πειραιώς θα καταβάλει και 5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των SPV’s, των πολεοδομικών νομιμοποιήσεων και των εξόδων της συναλλαγής. Εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και κατόπιν κάλυψης εκ μέρους της Πειραιώς μέρους των υποχρεώσεων της εταιρείας και αφαίρεσης των εξόδων, η Πειραιώς θα ανακτήσει ποσό 84 εκατ. ευρώ από τα 177,072 εκατ. ευρώ που είναι το σύνολο της απαίτησής της.

Τι προίκα όμως παίρνουν τα SPV’s;

- Η πρώτη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV1) θα αποκτήσει τις μετοχές των Σερβικών θυγατρικών της ΕΒΖ.

- Η δεύτερη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV2) θα αποκτήσει τα λειτουργικά εργοστάσια στο Πλατύ Ημαθίας, (εμπορικής αξίας 20,2 εκατ. ευρώ) και στη Λάρισα (εμπορικής αξίας 6,78 εκατ. ευρώ), τον εξοπλισμό, τα εμπορικά δικαιώματα, τις άδειες και τα σήματα.

- Η τρίτη Εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV3) θα αποκτήσει τις εργοστασιακές μονάδες σε Ορεστιάδα (εμπορικής αξίας 17,9 εκατ. ευρώ), Ξάνθη (εμπορικής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ), Σέρρες (εμπορικής αξίας 17,4 εκατ. ευρώ) καθώς και τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις στη Σίνδο (εμπορικής αξίας 1,1 εκατ. ευρώ), τα εμπορικά ακίνητα στη Μητροπόλεως 34 (εμπορικής αξίας 2 εκατ. ευρώ), στη Σκουφά 52 (εμπορικής αξίας 200.000 ευρώ) και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων.

Στην ΕΒΖ (OldCo) θα παραμείνει ενεργητικό 93,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 77 εκατ. ευρώ αφορούν πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, μη προσημειωμένα αγροτεμάχια εμπορικής αξίας 1,85 εκατ. ευρώ, ελεύθερο απόθεμα ζάχαρης αξίας 600.000 ευρώ και το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρείας.

πηγη capital

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις