Αποκλεισμός πτυχιούχων Τεχνολόγων τροφίμων ΤΕ από θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών

22 Ιανουαρίου, 2019
Αποκλεισμός πτυχιούχων Τεχνολόγων τροφίμων ΤΕ από θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών

Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό πτυχιούχων Τεχνολόγων τροφίμων ΤΕ από θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών στο νέο προτεινόμενο οργανισμό περιφέρειας Κρήτης.

Δείτε εδώ αναλυτικά το υπόμνημα.

Δείτε περισσότερα για:
ΠΕΤΕΤ

Επικαιρότητα