Αλλάζουν όλα στην ασφάλιση αγροτικής παραγωγής

27 Φεβρουαρίου, 2019
Αλλάζουν όλα στην ασφάλιση αγροτικής παραγωγής

Ριζικές αλλαγές στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής σε Ελλάδα και Ευρώπη φιλοδοξεί να διαδραματίσει το Κοινοτικό project «BEACON» το οποίο «τρέχει» κοινοπραξία έξι εταιρειών και δύο πανεπιστημίων, με leader την ελληνική εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Karavias Underwriting Agency.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα -που προκρίθηκε μεταξύ πολλών άλλων ανταγωνιστικών να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση- έχει διάρκεια 37 μήνες και όταν ολοκληρωθεί φιλοδοξεί να δημιουργήσει εξειδικευμένο ασφαλιστικό συμβόλαιο, βασισμένο στην ιστορικότητα κάθε χωραφιού και παράλληλα να δημιουργήσει αρχείο δεδομένων που αποθηκεύει πληροφορίες καιρικών συνθηκών, πρόληψης, παραγωγής και ζημιών αποκλειστικά για κάθε χωράφι.

Με απλά λόγια, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η ασφαλιστική εταιρεία και ο αγρότης θα είναι σε θέση να παρακολουθούν την τρέχουσα κατάσταση της καλλιέργειας, να γίνεται σύντομη εκτίμηση της ζημιάς και αποτίμησή της σε χρήμα, να αποτρέπονται φαινόμενα ασφαλιστικής απάτης, να έχει ο αγρότης δυνατότητα προσωπικής πληροφόρησης για αποφυγή ή μείωση της ζημιάς, να ενημερώνεται ο αγρότης για την εξέλιξη καιρικών δεδομένων με κέντρο το συγκεκριμένο χωράφι και να προβλέπονται πιθανότητες ζημιών με βάση ιστορικά στατιστικά δεδομένα.

Με την ολοκλήρωση λοιπόν της πλατφόρμας σε 37 μήνες, κάθε ασφαλιστική εταιρεία θα μπορεί να κάνει χρήση αυτής και να προσφέρει το σχετικό προϊόν σε πελάτες της, ενώ εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να είναι αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, πανεπιστημιακές γεωπονικές σχολές, ειδικά ερευνητικά κέντρα σπόρων, βιομηχανίες τροφίμων και συμβολαϊακές παραγωγές.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραβία, πρόεδρο της Karavias Underwriting Agency, τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας “BEACON” είναι:

* Η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού ασφαλιστικού προϊόντος για κάθε χωράφι ξεχωριστά.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους, λόγω δυνατότητας διενέργειας απομακρυσμένων ελέγχων από smartphone και pc.

* H μετρίαση της επίδρασης της καιρικής αβεβαιότητας, λόγω της παροχής εξατομικευμένων προβλέψεων και προειδοποιήσεων καιρού για το χωράφι κάθε αγρότη.

* Η αυτοματοποίηση χρονοβόρων λειτουργειών, όπως προασφαλιστικός έλεγχος ή διαχείριση ζημιάς.

Η μείωση του ασφαλιστικού κόστους.

* Η εξασφάλιση διαφάνειας και ακρίβειας στην ανάληψη κινδύνων και στη διαχείριση ζημιών.

Δείτε περισσότερα για:
Αγροτης

Επικαιρότητα