“Εξαγωγές και Εξαγωγικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα”

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και μεγάλη συμμετοχή είχε η εκδήλωση που διοργάνωσαν ο ΣΕΒΕ και η διαΝΕΟσις την Τετάρτη 18 Απριλίου στο Mediterranean Palace, με θέμα «Εξαγωγές και Εξαγωγικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ανοδική τάση των εξαγωγών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να συνεχιστεί η τάση αυτή. Παράλληλα, τόνισε τον κομβικό ρόλο που έχουν οι έρευνες της διαΝΕΟσις και του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ στην αποτύπωση του εξαγωγικού μοντέλου της χώρας και στη χάραξη εξαγωγικής στρατηγικής.

Τη μελέτη με τίτλο «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα» για το διάστημα 2013-2017 παρουσίασε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτης Χασάπης. Η μελέτη που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ συστηματικά από το 2006, παρέχει μία καθολική εικόνα αναφορικά με την εξωστρέφεια των ελληνικών περιφερειών. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ αποτελεί το μοναδικό φορέα της χώρας που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στο εξωτερικό εμπόριο των ελληνικών περιφερειών, συντελώντας στην αναγνώριση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων και αποτελώντας αρωγό στην ανάπτυξή τους. Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κλαδικό επίπεδο και καταγράφει τις συνεργαζόμενες χώρες των ελληνικών περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας.

Δείτε επίσης