Υποβολή αιτήσεων για δικαιούχους παροχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της  αίτησης  που υποβάλλεται  από τους συνταξιούχους  & ασφ/νους του Φορέα οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου  προκειμένου να τύχουν  των προβλεπόμενων  παροχών,   θα παραμείνει  σε λειτουργία έως και τις 25/4/2019, Μ. Πέμπτη για υποβολή αιτήσεων. 


Η επεξεργασία όσων αιτήσεων έχουν υποβληθεί   ή θα υποβληθούν  έως την ανωτέρω ημερομηνία  θα συνεχισθεί και πέραν της ημερομηνίας αυτής μέχρι την οριστική διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων.

Δείτε επίσης