Υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου σπόρου για τις εαρινές καλλιέργειες βάμβακος

15 Μαΐου, 2019
Υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου σπόρου για τις εαρινές καλλιέργειες βάμβακος

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, η χρήση μη τυποποιημένου σπόρου (μαύρος), «οδηγεί σε αποτυχία εγκατάστασης καλλιέργειας λόγω μειωμένης βλαστικότητας, ο παραγωγός δεν συγκομίζει το τελικό προϊόν που αναμένει, το οποίο αποτελεί τη βάση της συμβολαιακής γεωργίας και δεν συμβάλλει στην διάθεση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων». Αντίθετα, υπογραμμίζεται ότι ο τυποποιημένος σπόρος , «είναι σπόρος μιας συγκεκριμένης ποικιλίας, με ποικιλιακή και ειδική καθαρότητα καθώς και με βλαστική ικανότητα εντός των επιτρεπόμενων ορίων και πως η διακίνηση του διέπεται από Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και διεθνείς συνθήκες, σεβόμενος το παγκόσμιο περιβάλλον».

Επιπλέον ο τυποποιημένος σπόρος αποφέρει «καλύτερο φύτρωμα, ομοιομορφία στην ανάπτυξη, προστασία από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια, ορθολογικότερη εκμετάλλευση εισροών (οικονομία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα και νερό), προϊόντα υψηλής ποιότητας και πρόσβαση σε αγορές προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας». Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι «προκειμένου να διασφαλιστεί η διακίνηση τυποποιημένου σπόρου θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ορεστιάδας στα τηλέφωνα 25520 -81783 και 25520 -81784.

Δείτε περισσότερα για:
Σποροι
Βαμβακος

Επικαιρότητα