Ενημέρωση για τους ανταποκριτές του ΟΓΑ

19 Ιουνίου, 2019
Ενημέρωση για τους ανταποκριτές του ΟΓΑ

Παρακαλούνται οι ανταποκριτές  Ογα που διακινούν την αλληλογραφία του Εφκα, να αποστέλλουν – εντός πέντε ημερών από τη λήξη κάθε μήνα – στα Περιφερειακά Τμήματα  Εφκα-Αγροτών όπου ανήκουν, τις σχετικές πληροφοριακές εκτυπώσεις κατάθεσης που εκδίδονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.,  προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Περιφερειακού Τμήματος να τις συμπεριλαμβάνει στο μηνιαίο πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσει.

Σημειώνουμε ότι το πρωτόκολλο παραλαβής είναι απαραίτητο για την εκκαθάριση των δαπανών της εταιρείας, με την οποία ο Εφκα έχει συνάψει σύμβαση από τον 6ο του 2017 και ισχύει έως 31/12/2019.

Ομοίως και για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από τον 6ο/2017 έως σήμερα, θα πρέπει να αποσταλούν οι πληροφοριακές εκτυπώσεις, προκειμένου οι Επιτροπές Παραλαβής των Περιφερειακών Τμημάτων Αγροτών να συντάξουν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5213710

Δείτε περισσότερα για:
Ογα
Εφκα
Οπεκα

Επικαιρότητα