Συντελεστές Παραγωγής στη Γεωργία-Κτηνοτροφία από την ΕΛΣΤΑΤ

2 Ιουλίου, 2019
Συντελεστές Παραγωγής στη Γεωργία-Κτηνοτροφία από την ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελστατ) ανακοινώνει τους ετήσιους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, με έτος βάσης 2010=100,0.

Η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής (ΑΣΠ) στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, για το έτος 2018, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης κατά το έτος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2017, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το έτος 2016.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία κατά 0,3% το έτος 2018, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2017, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

-μείωση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 2,0% (τόκοι δανείων: -3,4% και ενοίκια μηχανημάτων: 0,2%)

-αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 1,2%

-αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 1,1%.

Δείτε περισσότερα για:
Ελστατ
Γεωργία
Κτηνοτροφία

Επικαιρότητα