Προγράμματα για προστασία δασών

Χρηματοδοτικά προγράμματα για την προστασία των δασών προκήρυξε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι δικαιούχοι δηλαδή δασικές υπηρεσίες, δήμοι αλλά και ιδιώτες που κατέχουν δασικές εκτάσεις έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 100% προκειμένου να οργανώσουν δράσεις και παρεμβάσεις για την προστασία των δασών.
Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση στόχος είναι η πρόληψη ζημιών σε δάση, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Δείτε επίσης