Πριμ για ασυγκόμιστες καλλιέργειες

Αρχίζει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή επιδότησης σε ασυγκόμιστα αγροτεμάχια. Οι καλλιεργητές ζωοτροφών και οσπρίων μέσω του μέτρου «Προστασία της Ορνιθοπανίδας» έχουν τη δυνατότητα είσπραξης έως 17,6 ευρώ ανά στέμμα και οι παραγωγοί χειμερινών σιτηρών έως 4,2 ευρώ για να αφήσουν τουλάχιστον

Δείτε επίσης