Πριμ για ασυγκόμιστες καλλιέργειες

27 Αυγούστου, 2019
Πριμ για ασυγκόμιστες καλλιέργειες

Αρχίζει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή επιδότησης σε ασυγκόμιστα αγροτεμάχια. Οι καλλιεργητές ζωοτροφών και οσπρίων μέσω του μέτρου «Προστασία της Ορνιθοπανίδας» έχουν τη δυνατότητα είσπραξης έως 17,6 ευρώ ανά στέμμα και οι παραγωγοί χειμερινών σιτηρών έως 4,2 ευρώ για να αφήσουν τουλάχιστον

Δείτε περισσότερα για:
Καλλιέργειες

Επικαιρότητα