Με άξονα τις Επιχειρήσεις Αγροδιατροφής

Παρουσιάστηκε χθες στο Επιμελητήριο Ηλείας στον Πύργο από την ομάδα εργασίας το έργο INCUBA – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg που υποστηρίζει τη διεθνοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής.

Στο έργο, στο οποίο συμμετέχουν το επιμελητήριο Ηλείας και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι, έχει ως γενικό στόχο να υποστηρίξει τη δημιουργία, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής, μέσω της ενδυνάμωσης υφιστάμενων αλλά και δημιουργίας νέων θερμοκοιτίδων.

Δείτε επίσης