Δ.Μακεδονία: Προσωρινά αποτελέσματα  προγράμματος LEADER

Ανακοινώθηκαν από την  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας –ΑΝ.ΚΟ Α.Ε, τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  του Μέτρου 19,  του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER,  για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα.

Μετά και την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στις  9 Απριλίου, από τον  συγκεντρωτικό  πίνακα προκύπτει  ότι  σε σύνολο  81 προτάσεων που υποβλήθηκαν, οι   74 είναι παραδεκτές και οι 7 μη παραδεκτές ,  ωστόσο  η οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης,  θα προκύψει μετά από την εξέταση των τυχόν προσφυγών που θα υποβληθούν

 

Επισημαίνεται ότι το αίτημα υπερδέσμευσης,  θα υποβληθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών, για ποσό ικανό να καλύψει το σύνολο των προτάσεων που κρίνονται παραδεκτές.


 

Δείτε επίσης