Διαδυκτιακή εφαρμογή για την καταχώρηση ΑΦΜ και  ΑΜΚΑ συνταξιούχων ΟΓΑ

Η σωστή καταχώρηση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την χορήγηση των συντάξεων του ΟΓΑ. Όσοι συνταξιούχοι δεν είχαν έγκυρο ΑΜΚΑ ή/και ΑΦΜ ειδοποιήθηκαν στις 5-3-2013 να προσέλθουν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ να
συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Για το λόγο αυτό δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 29-3-2013.
Όσοι συνταξιούχοι του ΟΓΑ δεν ανταποκρίθηκαν στην συμπλήρωση του ΑΜΚΑ ή του ΑΦΜ, μέσω των Ανταποκριτών του ΟΓΑ έως τις 29-3-2013, έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση της Ειδικής Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ «Συμπλήρωση
κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ Συνταξιούχων» από 1-4-2013 έως 8-4-2013. Με βάση την ενημερωτική επιστολή που τους έχει στείλει ο ΟΓΑ μπορούν να ελέγξουν εάν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ και εάν υπάρχει έλλειψη σε ένα από
τα δύο να το συμπληρώνει μέσω της διαδικτυακής Υπηρεσία στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ( www . idika . gr ).  Οι συνταξιούχοι που θα συμπληρώσουν τον ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας έως τις 8-4-2013 θα λάβουν κανονικά την σύνταξη του Μαΐου 2013.

Δείτε επίσης