«Καμιά περικοπή στους αγρότες που πήραν σύνταξη μέχρι 31/12/2016»

Διαψεύδει ο βουλευτής Λάρισας Νίκος Παπαδόπουλος δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για περικοπές σε συντάξεις αγροτών τονίζοντας ότι : «Δεν υφίσταται καμία περικοπή στη σύνταξη ο ασφαλισμένος που έλαβε σύνταξη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 και είχε αγροτική, κτηνοτροφική, αλιευτική παραγωγή πριν τη συνταξιοδότησή του».

 

Με την  εφαρμογή της  εγκυκλίου  του   άρθρου   20   του   Ν.4387/16,  για   την  απασχόληση συνταξιούχων   λόγω   γήρατος που  υπέγραψε χθές 19-03-2018  ο   Υφυπουργός   Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος , προβλέπεται ότι δεν θα επέρχεται καμία περικοπή στη σύνταξη για τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Παράλληλα η εγκύκλιος  περιλαμβάνει  δικαιότερες   ρυθμίσεις για   τους   απασχολούμενους συνταξιούχους  σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς (πριν από τη ψήφιση του Ν. 4387/16), όπως την περικοπή ή αναστολή της σύνταξης μόνο για διάστημα το οποίο αντιστοιχεί στις ημέρες  απασχόλησης και  όχι για  ολόκληρο τον μήνα, εφόσον η διάρκειά της είναι μικρότερη των 25 ημερών.

Συγκεκριμένα, με βάση την εγκύκλιο η οποία εφαρμόζεται για συνταξιούχους λόγω γήρατος,   που   αναλαμβάνουν   εργασία   ή   αυτοαπασχόληση   από 13/5/2016 και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ:

-Δεν   περικόπτεται   η   σύνταξη   των   συνταξιούχων από   1/1/2017 του   πρώην  ΟΓΑ που   συνεχίζουν   να   ασκούν   αγροτική   δραστηριότητα   για   την   οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Το νέο πλαίσιο   του Ν.4387/16 θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2025.

-Δεν   περικόπτεται   η   σύνταξη   των   συνταξιούχων   μέχρι   12/5/2016   των  λοιπώνπρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου, που αποκτούν εισόδημα απόάσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

-Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου μετά την 13/5/2016, που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας ύψους έως τις 4.923,12 ευρώ. Το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ σε ετήσια βάση) που ισχύει για τους αγρότες, τίθεται ως όριο για τη διατήρηση της αγροτικής περιουσίας και δεν θεωρείται ως "επανένταξη"  στην αγορά εργασίας.

-Δεν   περικόπτονται,   επίσης,   οι   συντάξεις   των   συνταξιούχων   που   λαμβάνουναμοιβές   από   δικαιώματα   πνευματικής   ιδιοκτησίας   ή   άλλα   συγγενικά   δικαιώματαούτε και  οι συντάξεις των συνταξιούχων για αμοιβές που δεν υπόκεινται, με βάσητην ισχύουσα νομοθεσία, σε ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν αποδοχές για τιςοποίες   υφίσταται   δυνατότητα   παραίτησης   και   παραιτούνται   του   δικαιώματοςείσπραξής τους.

-Εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο τον μήνα, οι περιορισμοί του νόμου (περικοπή κατά 60%   ή αναστολή καταβολής της σύνταξης) εφαρμόζονται μόνο για   το   διάστημα   που   αντιστοιχεί   στις   ημέρες   κατά   τις οποίες   απασχολείται   και ασφαλίζεται ο συνταξιούχος.

-Ο  χρόνος   ασφάλισης   των   απασχολουμένων  συνταξιούχων αξιοποιείται   για   την προσαύξηση   του   ανταποδοτικού   μέρους   της   κύριας   σύνταξης.   Το   ύψος   της προσαύξησης   υπολογίζεται   για   κάθε   έτος   απασχόλησης   με   ετήσιο   συντελεστή αναπλήρωσης   0,075%   για   κάθε   μια   ποσοστιαία   μονάδα   επιπλέον εισφοράς.

Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και απασχολούνται

από 13/5/2016 και μετά.

 

-Καταργείται   για   τους   αυτοαπασχολούμενους   συνταξιούχους   η   υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.

 

Ο βουλευτής Λάρισας κ.Νίκος Παπαδόπουλος θεωρεί ορθό το μέτρο για τον κόσμο της αγροτιάς επισημαίνοντας ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για ενίσχυση και ανακούφιση των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων της κοινωνίας μας θα είναι διαρκείς και σε πρώτη προτεραιότητα .

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις