«Ανακοίνωση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Ν.Παπαδόπουλου σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας»

 

 «Επείγουσες   ρυθμίσεις   του   Υπουργείου   Περιβάλλοντος   και   Ενέργειας   - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των   εταιρειών   ENERGEAN   OIL   AND   GAS   -   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ   ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του  Θρακικού   Πελάγους μεταξύ  του   Ελληνικού   Δημοσίου   και  της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις».

Το  παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα από   πρόταση   του   αρμόδιου   Υπουργού,   την   οποία   απεδέχθη   η   αρμόδια «Επείγουσες   ρυθμίσεις   του   Υπουργείου   Περιβάλλοντος   και   Ενέργειας   - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των   εταιρειών   ENERGEAN   OIL   AND   GAS   -   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ   ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του  Θρακικού   Πελάγους μεταξύ  του   Ελληνικού   Δημοσίου   και  της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις».

Το  παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα από   πρόταση   του   αρμόδιου   Υπουργού,   την   οποία   απεδέχθη   η   αρμόδια Διαρκής ΕπιτροπήΣυγκεκριμένα:

Με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίζεται αύριο στην Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις για ενεργειακά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, δίνεται η δυνατότητα σε κατ’ επάγγελμα αγρότες- παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που για διάφορους λόγους (εκ παραδρομής, για λόγους υγείας κλπ) δεν υπέβαλαν τη δήλωση για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη που αφορά στο έτος 2017 έως τις 31.3.2018, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 4254/2014, να την υποβάλουν έως την 31η12.2018.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των ανωτέρω, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2017, η οποία έχει καθορισθεί πριν από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων μετά την υποβολή της δήλωσης, κατά τα ανωτέρω.

Η ρύθμιση αυτή αφορά μία μεγάλη μερίδα κατ’επάγγελμα αγροτών οι οποίοι κατέχουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς και οι οποίοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη.