Πολιτική

Συμπεριφορά καρτέλ οι φανερές και αφανείς χρεώσεις των τραπεζών στους πολίτες

Ευθύνη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών απαντά για το ίδιο θέμα η Lagarde

Μέτρα και ενέργειες για την περιβαλλοντική προστασία από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων

Το θέμα των προβλημάτων που δημιουργείται στις περιοχές από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων είναι γνωστό ότι έχει απασχολήσει και το εθνικό κοινοβούλιο και το Πε.Συ.

Β. Αποστόλου: Να ενταχθούν τα κόκκινα δάνεια των αγροτών στο σχέδιο Ηρακλής

Ξέρετε πόσα χρήματα θα πάρει μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν προχωρήσει, η πρώην ΑΤΕ;

Μειώσεις ενισχύσεων μικρότερες του 4% για τους έλληνες αγρότες με την νέα ΚΑΠ

Βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις για την Ελλάδα θα υποστεί μικρή μείωση, μικρότερη του 4%.

Χρήση της γης από την κτηνοτροφία

Το θέμα των χρήσεων της γης, ο καθορισμός τους και η συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία, εκτός από εξόχως σημαντικό είναι και εξαιρετικά επείγον.

«Άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των αγροτών»

«Άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των αγροτών»

Να μην αναπαραχθεί ένας νέος μύθος εκτροπής του Αχελώου που θα αφήσει τον θεσσαλικό κάμπο χωρίς νερό και έργα

Οποιοδήποτε σενάριο επαναφοράς της εκτροπής του Αχελώου δεν επιτρέπει την εξεύρεση και υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης λύσης για τη Θεσσαλία.

Συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο Ecomobility για την Ηλεκτροκίνηση

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Με την ενσωμάτωση στον αστικό σχεδιασμό και τους κανονισμούς δόμησης των εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα κτήρια.